Do průmyslové školy poslalo svou přihlášku dohromady 289 žáků.

„Letos nám přišlo o 127 přihlášek více než loni. Máme z toho velkou radost. Je vidět, že pořádání různých workshopů, dnů otevřených dveří nebo návštěv jednotlivých škol přineslo výsledek. Zaujala naše propagace technických oborů," potvrdila asistentka ředitelky SPŠ Jaromíra Vlasáková. Předpokládá se přitom, že do prvního ročníku bude od nového školního roku docházet asi 182 studentů a otevře se šest až sedm tříd. Informace o vzestupném zájmu žáků o technické obory přitom může být důvodem k úsměvu nejen pro hranický region. Na trhu práce je totiž dlouhodobě největší poptávka právě o technicky kvalifikované pracovníky.

Přibližně stejné množství přihlášek jako v minulých letech hlásí Gymnázium Hranice. Zájem o šestileté studium projevilo 39 žáků, o čtyřleté období pak 47 školáků.

„Samotný počet přihlášek ale pro nás není až tak směrodatný. Podle nového systému nyní bude záležet na tom, kolik z přijatých uchazečů podá zápisový lístek, čímž dají najevo svůj skutečný zájem o studium," konstatoval ředitel Radovan Langer.

Hranické gymnázium bude pro první ročník otevírat jedinou třídu. Dvacet devět úspěšných kandidátů bude moci nastoupit na základě úspěšně složeného přijímacího řízení, po odvolání budou dveře otevřeny už jen pro jednoho z dalších adeptů.

To Střední lesnická škola Hranice do konečného termínu zaujala celkem 121 jednotlivců, tedy takřka stejné množství jako před rokem.

Své zastoupení budou mít opět také vzdálenější uchazeči z Moravskoslezského kraje či z východních Čech. Podle slov ředitele školy Miroslava Kutého se v září otevřou tři třídy. Zelenou uniformu si bude moci obléknout celkem 96 žáků, kteří uspějí u přijímacích zkoušek či v následném odvolávacím řízení.

Podle zápisových lístků se bude odvíjet počet otevřených tříd na Soukromé střední odborné škole Hranice, kam do konce minulého pracovního týdne zaslalo svoji přihlášku 91 deváťáků.

„Kdokoliv úspěšně složí přijímací řízení, může do školy nastoupit," řekla administrativní pracovnice Alena Vašinová.

Úbytek přihlášek zaznamenala Střední zdravotnická škola Hranice. Do 15. března nabrala tato škola celkem 64 přihlášek, loni jich přitom bylo asi 80. Škola otevře jednu třicetičlennou třídu v Hranicích, další v Přerově. Možnost přijetí budou žáci mít také ve vypsaném druhém kole.

Název školy                                     Počet přihlášek

Střední průmyslová škola Hranice                  289

Střední lesnická škola Hranice                       121

Gymnázium Hranice                                    86 (čtyřleté i šestileté studium)

Soukromá střední odborná škola Hranice s.r.o.  91

Střední zdravotnická škola Hranice                  64