Jeho život byl úzce spjat s jeho milovaným rodným Valašskem, kde rovněž započal svou profesní dráhu významnými odkryvy na hradech jihovýchodní Moravy. Jiří Kohoutek působil v Ústavu archeologické památkové péče v Brně, expozituře Zlín.

Byl předním odborníkem zabývajícím se problematikou středověké archeologie, zejména výzkumem vzniku a vývoje opevněných feudálních sídel. Zásadní jsou jeho výzkumy hradu Brumova, hradu Lukova, hradů Hostýnských a Vizovických vrchů, Podřevnicka a hradu Sovince.

Dále se věnoval vzniku a vývoji středověkého Zlína, Uherského Hradiště a města Přerova. Právě v souvislosti s působením v přerovském regionu je třeba vzpomenout výzkumy na Horním náměstí, které zásadním způsobem ovlivnily pohled na vývoj osídlení a historický význam Přerova.

Jeho jméno je rovněž spjato s průzkumy na hradě Helfštýně, v Lipníku nad Bečvou či v Hranicích. Posledním jeho velkým počinem na poli archeologie je objev a průzkum středoevropsky významné lokality na nejvyšším vrcholu Vizovických vrchů, hoře Klášťov.

Jiří Kohoutek byl autorem desítek odborných studií zveřejňovaných v našich předních vědeckých časopisech a sbornících. Jako samostatná publikace vyšly knihy Broumov- Bylnice, Hrady jihovýchodní Moravy a Pravěk jihovýchodní Moravy.

Jiří Kohoutek se výrazně zapsal svou osobností do myslí všech lidí, kteří se s ním setkali. Hlubokou a nesmazatelnou stopu zanechal v srdcích těch, kteří ho upřímně milovali.

PŘEČTĚTE SI DALŠÍ ZPRÁVY Z HRANICKA

Moje HranickoSportKulturaPodnikáníČerná kronika