„Děkan rozhodl o prodloužení termínu pro podání přihlášky na některé z oborů. Nový termín byl stanoven na 20. května,“ vysvětlil mluvčí univerzity Rostislav Hladký.

Zájemci se tak mohou hlásit na kulturální studia, obecnou lingvistiku a na žurnalistiku. Zájemci se mohou hlásit pouze elektronicky, pomocí e-přihlášky. Ta je přístupná i na webových stránkách univerzity. Za každou přihlášku se platí 500 korun.

„Uchazeči by se měli řídit pokyny uvedenými na elektronické úřední desce Filozofické fakulty na adrese www.upol.cz,“ upozornila Pavlína Grigárková, vedoucí studijního oddělení Filozofické fakulty.

Kromě Filozofické fakulty přihlášky na vybrané obory stále přijímají i na dalších dvou fakultách Univerzity Palackého.

„Na Cyrilometodějské teologické a Pedagogické fakultě. S druhým kolem přijímacího řízení se pak počítá na Přírodovědecké fakultě Univerzity Palackého, na jeho vyhlášení si však uchazeči budou muset počkat do poloviny dubna,“ doplnil Hladký.