Evropská unie je totiž ochotna je dotovat. Nabídnuty budou v prvé řadě zdravotně postiženým, dlouhodobě nezaměstnaným a starším padesáti let.

K poslednímu únoru loňského roku měla hranická pobočka úřadu práce (ÚP) ve své evidenci 1292 nezaměstnaných. Ke stejnému datu roku letošního jich napočítala 1426.

Uplynuly další dva týdny a seznam lidí bez práce se rozrostl o dalších 184 jmen. „K dnešnímu dni máme v evidenci 1610 nezaměstnaných. Je to obrovský nárůst, když vezmeme v úvahu, že v září loňského roku jich bylo 900,“ řekl vedoucí hranické pobočky ÚP Pavel Remeň.

Zatím nejvíce letos propouštěla společnost Multidisplay. „Z této firmy přešlo od ledna do naší evidence už 29 lidí a zatím si žádný z nich novou práci nenašel,“ vyčetl z evidenčních záznamů Remeň. Podle něj je v současné době pro nezaměstnané hodně obtížné najít uplatnění.

„Nabídka pracovních míst se teď oproti běžnému stavu snížila až na dvacet procent,“ řekl šéf hranické pobočky ÚP. Nejčastěji teď přicházejí o práci dělníci strojních profesí. Ještě před pěti měsíci byl právě po nich mezi firmami největší hlad, teď je však situace naprosto opačná.

EU podává pomocnou ruku

Ještě v době, kdy se hospodářská krize neprojevovala v takové míře jako dnes, byl Evropskou unií vyhlášen Operační program lidských zdrojů se zaměřením na podporu veřejně prospěšných prací.

„A právě do něj teď vkládáme velkou naději na zlepšení stávající neutěšené situace na trhu práce,“ podotkl Remeň. Cílem je vytvořit nové pracovní příležitosti, které by alespoň dočasně lidem pomohly k opětovnému získání pravidelného příjmu. Pomoc je zaměřena na ty, kdo jsou již delší dobu nezaměstnaní a jsou buď zdravotně postižení nebo starší padesáti let.

„V omezené míře se tato nabídka může týkat i mladších lidí bez kvalifikace nebo rodičů po mateřské dovolené, kteří ještě nikdy nikde nepracovali,“ doplnil Remeň.

Formou veřejně prospěšných prací by se tito lidé mohli po dobu jednoho roku podílet na údržbě veřejného prostranství, úklidu veřejných budov a komunikací, pomocně charitativních nebo sociálních pracích a podobně.

„Mohou najít uplatnění v obcích, školách, na úřadech nebo v občanských sdruženích,“ uvedl příklad šéf pracovního úřadu.

Evropská dotace na takto dočasně vytvořená pracovní místa by podle něj mohla dosáhnout až do výše 12,5 tisíce korun měsíčně.

S agendou není třeba si dělat starosti

Úřad práce se však do realizace tohoto projektu nepustil sám. Spolupracuje na něm s Mikroregionem Hranicko. „Každý si netroufá na vytvoření nového pracovního místa. Znamená to spoustu starostí, předpokládá to znalost zákonů a tak dále. Tyto obavy však nejsou na místě.

O většinu agendy by se totiž zaměstnavatelům v tomto případě postaral právě Mikroregion Hranicko,“ vysvětlil Remeň. Ze své pozice může pracovníky nejen zaměstnávat, ale také jim práci zprostředkovávat nebo je „půjčovat“ jiným subjektům.

„Co se týče druhu vykonávané práce, záleží na individuálních potřebách. Naše nabídka by mohla oslovit například sportovní kluby, které řeší problém s údržbou sportovišť a podobně,“ uvedla jeden příklad za všechny Marcela Tomášová z Hranické rozvojové agentury, která je servisní organizací Mikroregionu Hranicko.

Kdo by měl zájem o podrobnější informace na toto téma, může se 24. března od 15.30 hodin zúčastnit informativní schůzky ve velké zasedací síni Městského úřadu v Hranicích.

Kateřina Kapková