Jezírko v posledních týdnech prošlo úpravou, v rámci které do něj bylo vysázeno několik druhů nových vodních rostlin, jež po rozbujení vylepší celkový vzhled areálu nemocnice.

„Umístění jezírka v centru nemocničního areálu předurčuje k častým zastávkám, a to zejména nejmenších pacientů. Pro oživení vodní plochy byly do nádrže pokusně vysazovány rybami a z nedalekého toku řeky Bečvy sem občas zaletí kachny divoké, které zde zahnízdí,“ řekl Roman Gavanda, ředitel nemocnice v Přerově.

Problémem spojeným s existencí vodního ptactva bývá jeho přikrmování návštěvníky. Vhozené zbytky potravin znečišťují vodní nádrž, která postupně hustě zaroste řasami.

„Před nedávnem dosáhlo znečištění nádrže takové intenzity, že uhynula i řada vysazených ryb, a proto bylo nutné přikročit k razantnímu zásahu,“ vysvětlil ředitel Gavanda.

Jezírko pak muselo být vypuštěno a celkově vyčištěno, poté do něj byly vysázeny vodní rostliny.

„Po poradě s odborníky byly vybrány druhy vodních rostlin, které spolu mohou vzájemně existovat. Rozmístěny byly mimo jiné i rostliny leknínů, od kterých si slibujeme, že po rozbujení na vodní hladině vylepší celkový dojem v areálu,“ zmínil se ředitel nemocnice s tím, že než rostliny vzrostou natolik, aby pokryly celou vodní plochu ještě nějaký čas potrvá.