„V úvodu bude řečeno, co je příčinou obezity, které hlavní faktory se podílejí na její incidenci a především se budeme věnovat možnostem léčby, a to jak konzervativní, dietologické léčby pohybem, tak i léčby chirurgické. Právě chirurgická léčba je velmi moderní a často diskutovaná. Laická veřejnost se bohužel často nedostane ke správným informacím,“ uvedl primář chirurgického oddělení přerovské nemocnice Adolf Gryga s tím, že cílem akce je informovat veřejnost co nejsrozumitelnější formou o obezitě, která ve svých důsledcích stojí při vzniku mnoha psychosociálních, společenských a především zdravotních problémů.

Chirurgická léčba obezity zaručuje dlouhodobý váhový úbytek, avšak pokud pacient nespolupracuje a po zákroku se přejídá, opět ztloustne.

„V České republice trpí obezitou zhruba 25 procent populace. Lidem s nadváhou přitom hrozí například cukrovka, choroby srdce a cév, problémy s klouby a páteří a prokázalo se u nich i zvýšené riziko některých zhoubných nádorových onemocnění,“ upozornil primář Gryga.

Součástí přednášky bude i obrazový materiál, srozumitelná schémata či video s ukázkami principů operací.

Akce se koná ve středu 18. března od 15 hodin přímo v areálu nemocnice, v přednáškovém sále, který se nachází za novou jídelnou.