Akce je organizována v rámci kampaně 30 dní pro prevenci a léčbu cévních mozkových příhod. Jejím cílem je zvýšit informovanost veřejnosti o problematice cévních mozkových příhod.

„Cévní mozková příhoda je vážné onemocnění, které je způsobeno náhlým uzávěrem mozkové cévy, a to buď v důsledku trombózy, nebo embolie. Jde o akutní stav, kdy vzniká poškození mozkové tkáně, a to podle toho, která céva je uzavřena a v jakém rozsahu,“ vysvětlil Petr Sperling z Neurologického oddělení nemocnice v Přerově, která se letos poprvé zapojila do celosvětového projektu s názvem 30 dní pro prevenci a léčbu cévních mozkových příhod.

Podle lékařů je mrtvice neboli iktus druhou nejčastější příčinou úmrtí a dokonce nejčastější příčinou invalidizace. Ročně na celém světě onemocní mrtvicí asi 15 milionů lidí, z nichž téměř třetina na toto onemocnění umírá.

„Další třetina si nese trvalé zdravotní následky. V České republice onemocní iktem asi 40 tisíc lidí ročně. Riziko opakování cévní mozkové příhody je až devítinásobné,“ dodal Sperling.

Den otevřených dveří bude v přerovské nemocnici zahájen přednáškou zaměřenou na kompletní problematiku cévních mozkových příhod.

Přítomní budou seznámeni se základními symptomy mrtvice a o možnostech včasné léčby a terapie. Následovat bude prohlídka neurologického oddělení a JIP neurologie, dále bezplatné vyšetření krčních a mozkových tepen a vyšetření krevního tlaku.