Kterou krev nyní zdravotníci naléhavě potřebují?
Potřebujeme jakoukoli krevní skupinu, situace se navíc každým dnem mění. Tento týden se nejvíce spotřebovala krev krevní skupiny A, před týdnem byla podobná situace s krví krevní skupiny B.

Co je příčinou nedostatku dárců?
Každý podzim jakmile nastanou sychravé dny a první virózy pozorujeme pokles v počtu dárců. V horizontu několika let pozorujeme menší zájem mladých lidí o darování krve.

Za hlavní příčinu poklesu pokládáme pracovní vytížení lidí, cestování a odklon k soukromým plazmaferetickým centrům.

Kdo rozhodně nemůže darovat krev?
Darovat krev nemůže člověk, který prodělal onkologické nebo závažné cévní onemocnění nebo se léčí pro chronické zánětlivé onemocnění. Pokud daný zájemce prodělal žloutenku typu B nebo C, HIV infekci nebo byl v minulosti příjemce injekčních drog.

Některá další omezení v darování krve jsou jen přechodná. Jako například po operaci, tetování, piercingu, po cestování do oblastí tropů musíme dárce vyloučit na půl roku.

Kolik evidujete v hranické nemocnici celkem dárců?
V hranické nemocnici evidujeme 1571 dárců, z toho cca 1245 aktivních.

Kolik odběrů ročně provedete?
Ročně odebereme kolem 2800 odběrů.

Míváte v hranické nemocnici například hromadné odběry?
Občas jsme již měli hromadné odběry firem, ale většinou k hromadným odběrům oslovujeme školy.

Čím byste nalákala nové dárce?
Smyslem darování krve je pomoc druhému člověku, krev je nenahraditelná.

Snažíme se nalákat nové dárce přes Facebook a oslovujeme střední školy. Pro nové dárce máme drobné dárky od města Hranice a nemocnice Hranice. Ale spolupracujeme i s dalšími firmami, které nám poskytují drobné dárkové předměty nebo volné vstupy.

Pokud máte zájem o darování krve, podívejte se na naše facebookové stránky nebo na stránky nemocnice Hranice a přijďte za námi. Za každého dárce jsme velmi rádi.

Hematologicko - transfuzního oddělení Nemocnice Hranice hledá nové dárce krve
Požadavek na dárce:
- váha nejméně 50 kg
- věk 18 – 60 let
- dárce nemá trpět závažným chronickým onemocněním
- v posledních 6 měsících by neměl mít operaci, tetování, piercing, neměl by cestovat do tropických oblastí
- neměl by být uživatelem drog, nemá vést promiskuitní život, neměl by být konzumentem alkoholu

Příjem dárců každé pondělí a středa od 6.15 do 8.45 (výluky v odběrech najdete v absencích na našich webových stránkách)
Na odběry se objednávejte na tel: 581 679 341