Hranický deník se na základě stížností obyvatel sídliště obrátil s dotazem na termín opravy na firmu Ekoltes, která má veřejné osvětlení ve městě na starosti.

Problém se okamžitě vyřešil. Na cestu nočním sídlištěm Struhlovsko si stěžovali jeho obyvatelé.

„Jak se setmí, tak má člověk strach projít Struhlovskem. Na několika místech je sídliště neosvětleno, veřejné osvětlení nefunguje, mělo by se s tím něco udělat,“ řekla jedna z obyvatelek sídliště Eva Zdráhalová.

Hranická firma Ekoltes na základě dotazu Hranického deníku problém bleskurychle vyřešila.

„Prověřili jsme situaci na sídlišti Struhlovsko a zjistili jsme, že tři lampy nesvítí. Technici na místě hned dvě lampy opravili, třetí pak zprovoznili v úterý,“ informoval pracovník Ekoltesu Tomáš Rakovič.