„Večer se nedá vyvětrat kvůli kouři, ráno nelze větrat kvůli silnému zápachu hnoje a jiných neidentifikova­telných pachů. K tomu trvá neustálý hluk z hlavní silnice a přilehlých komunikací doplněný občas i několikahodinovým koncertem cirkulárek, motorových sekaček a štěkotem psů," sdělil jeden z nespokojených občanů obce Jiří Zajíček.

Tento čtenář není se svým názorem ojedinělý. Naopak i z dotazníkového šetření obyvatel regionu Hranicko, jehož výsledky byly zveřejněny vloni v srpnu, vyplývá, že životní prostředí spadá mezi nejpalčivější problémy regionu vůbec. Konkrétně obyvatelé Černotína upřednostnili hluk, jenž vychází ze zahrad i během neděl, či znečišťování ovzduší v kolonce hlavních nedostatků života v obci.

Kroky ke zlepšení situace

Místní samospráva si je problému se životním prostředím vědoma, stížnosti se totiž dostaly i na radnici. V souvislosti s opatřeními, která by životní prostředí zkvalitnila, prý ale má do jisté míry svázané ruce. Přesto v Černotíně platí obecně závazná vyhláška, která zakazuje využívání cirkulárek nebo motorových pil na zahradách v neděli a o svátcích.

„Ale například to, jakými palivy kdo topí, už obec neovlivní. Plyn je pro některé občany drahý a někdy tak upřednostní levnější způsob topení. Obec ale nemá možnost kontrolovat komíny. Takoví lidé by měli respektovat i své sousedy a podle toho zvážit způsob topení," řekl starosta obce Jiří Andrýs a dodal, že problém se zhoršeným ovzduším má celý region Hranicko, ne jen Černotín.

Zlepšení situace zavádí také současný územní plán obce. Ten dělí Černotín na oblast, v níž je například chování hospodářských zvířat povoleno, a na lokalitu s převážně novostavbami, kde je chov krav či prasat zakázaný.

„Je jasné, že určitý zápach je s chovem takových zvířat spojený a některým lidem může vadit," doplnil Jiří Andrýs.

Na hluk z frekventovaných silnic či ze železnic si pochopitelně stěžují také obyvatelé jiných obcí na Hranicku. Po otevření dálnice D1 je tento problém trvale aktuální například v Hrabůvce nebo v Klokočí. Připomínky se ale ozývají také z jiných obcí, které protíná silnice první třídy I/35 nebo I/47.