„Je pravda, že o rozdělení peněz zatím není vůbec rozhodnuto. Všichni si musí počkat do příštího týdne, kdy by měl být na zastupitelstvu schválený rozpočet,“ uvedl mluvčí radnice Petr Bakovský.

Právě schválení rozpočtu je jedním z kroků, které vedou k udělení peněžního grantu spolkům a klubům. Vše ale začíná začátkem nového roku, kdy si každý, kdo má o peníze zájem, musí do konce ledna podat přihlášku o konkrétní grant.

„Všechny přihlášky poté zkoumají příslušné komise, které je dál předávají ke schválení radě města,“ informoval mluvčí radnice.

Ani schválení na radě ovšem neznamená, že žadateli budou peníze přiklepnuty. Ke konečnému posouzení se žádost a přihláška dostává na zastupitelstvo města. Až zde definitivně rozhodnou, zda půjdou požadované peníze k příslušnému zájemci.

„Letos se komise zatím nescházejí. I ony čekají na schválení rozpočtu, protože potřebují vědět, kolik peněz budou mít na letošní rok k dispozici,“ poznamenal mluvčí radnice Petr Bakovský. Druhou příležitost ke schválení rozpočtu budou mít zastupitelé Hranic příští čtvrtek. (zem)