„Stále lze zaplatit místní poplatek za komunální odpad ve výši 600 korun na osobu za rok. Tento poplatek je možné uhradit buď na pokladně Městského úřadu Hranice, a to denně podle úředních hodin, nebo poštovní složenkou či převodem z účtu. V tomto případě je ale důležité znát přidělený variabilní symbol,“ informoval mluvčí města Hranice Petr Bakovský.

Poplatky za komunální odpad měli občané uhradit do 30. dubna. Ještě větší prodlevu však mají ti, kteří neuhradili poplatek za psa.

„Upozorňujeme dlužníky za poplatky za psa, aby urychleně své závazky uhradili. Poplatek za psa by se sice měl správně zaplatit do konce března, ale pro všechny, kteří na to zapomněli, je tu ještě šance jej uhradit. Úhrada se provádí obdobně jako u poplatků za komunální odpad,“ doplnil mluvčí města.

Poplatek za psa v panelácích a v domech s více než čtyřmi byty činí v Hranicích 1500 korun. V ostatních domech je částka podstatně nižší, majitelé musí zaplatit 200 korun. (kra)