Do akce na vytvoření nových pracovních míst pro dlouhodobě nezaměstnané se v Olomouci zapojila společnost Moravská výrobní, která nabídla práci nejen lidem z krajského města, ale i Prostějova a Šternberka. Postupně zaměstnala čtrnáct stavebních dělníků a tři administrativní pracovnice.

„Zpočátku se nám dařilo všechna nová místa obsadit. Ukázalo se však, že lidé nemají o celoroční práci ve stabilní firmě zájem. Po vypršení zkušební doby přicházeli noví zaměstnanci velmi často s potvrzením o dlouhodobé pracovní neschopnosti,“ uvedla koordinátorka projektu Lucie Neubertová.

Firma měla kromě nových pracovníků i jiné problémy: metodika a pravidla pro vedení projektu se několikrát změnily. „Komunikace s úřadem práce často připomínala spíše boj s větrnými mlýny než vzájemně prospěšnou spolupráci. Doufáme, že na základě našich zkušeností a podnětů se administrativa podstatně zjednoduší,“ řekl předseda představenstva Jaroslav Švarc.

Firma nakonec projekt dokončila a nyní má díky němu sedmnáct lidí práci.