„Nejvíce volných míst nabízejí přerovské firmy Kazeto, PSP Engineerign a v Miloticích nad Bečvou pak E-Technik,“ informoval analytik přerovského úřadu Bedřich Šenvajc. Celkem je na Přerovsku 1348 volných míst, o jedno místo se uchází téměř pět lidí.

Nejvyšší nezaměstnanost je na Lipnicku, a to více než jedenáct procent. Naopak nejméně lidí bez práce je dlouhodobě na Hranicku, a to 7,3 procent. Obcí s nejvyšší nezaměstnaností na Přerovsku jsou Dolní Těšice, kde je bez práce 25 procent ekonomicky aktivních obyvatel. Naopak nulovou nezaměstnaností se mohou pyšnit ve Lhotce.

Jak uvedl Bedřich Šenvajc, v červenci našlo práci v okrese Přerov 18 uchazečů a od začátku letošního roku 285 nezaměstnaných. Na pracovní úřad v Přerově se v červenci přihlásilo 6389 uchazečů o zaměstnání. Tento počet se oproti červnu zvýšil o 68 uchazečů. Do evidence totiž přibyli čerství absolventi.

„Vzhledem k rostoucí poptávce po zaměstnancích v kvalifikovaných i pomocných dělnických profesích ve strojírenství, zpracovatelském průmyslu, stavebnictví, nákladní automobilové přepravě a v obchodu tato změna není až tak výrazná,“ komentoval situaci na trhu práce na Přerovsku Bedřich Šenvajc.