Přestože se majitel kempu už mnoho let snaží o změnu, město s příjezdovou cestou doposud nic neudělalo.

„Návštěvníky to samozřejmě odrazuje a pro mnohé je to velký problém. Pokud si řeknou nebo zjistí předem už v mapě, že pod mostem projedou jen menší auta, pak ten kemp logicky vynechají," řekl majitel AMK kempu Hranice Peter Neupauer.

Důvodem dosavadní nečinnosti města jsou samozřejmě peníze. Náklady na snížení komunikace, které však město má v návrhu rozpočtu, se pohybují v rozmezí 2,5 až 2,8 milionů korun.

Rozpočet se schvaluje v prosinci a v únoru, ale vůbec není jasné, jestli výhledově k úpravě dojde. Navíc aktuálně jí není nakloněná ani hranická starostka.

„Nejde o levnou záležitost a podle mě její řešení nepatří k těm nejakutnějším ve městě. Myslím, že za ty peníze by se daly uskutečnit akce, které jsou nyní důležitější," řekla starostka Hranic Radka Ondriášová.

Dříve byla silnice níž

Před několika desítkami let však vozovka ležela přibližně o půl metru níž než dnes.

Podle Pavla Slováka z odboru správy majetku se od šedesátých let až do roku 1989 silnice pouze zvyšovala, čímž byl pochopitelně průjezd pod mostem stále limitovanější. Od té doby se případně pouze upravily výmoly ve vozovce, které po zimě zůstávaly.

„Už dříve jsem žádal, aby výtluky nelátali, ale silnici naopak vyfrézovali. Tím by se průjezdnost aut zvýšila. Já jsem žádal o snížení vozovky asi o čtyřicet až padesát centimetrů. Ten projekt mají na městském úřadě," sdělil Peter Neupauer.

Na opravu už je studie

Město už má na opravu připravenou studii.

„Oprava technicky samozřejmě uskutečnit jde. Komunikace by se ale musela snižovat už od předešlé zatáčky, ne jen pod daným mostem. Proto jsou náklady tak vysoké. Tuto akci ale dáváme do návrhu rozpočtu, je v zásobníku města Hranic," doplnil Pavel Slovák a dodal, že podobný problém řeší i na silnici Dobrovského.

V letošní sezoně kemp v Hranicích otevřel na začátku května. Doposud si k němu našlo cestu kolem 1200 návštěvníků. Z tohoto počtu bylo 145 zahraničních turistů, a to nejen z Evropy, ale také z USA nebo z Nového Zélandu.