„Cílem Noci kostelů je přiblížit široké veřejnosti krásy křesťanských výtvarných a architektonických pokladů, které se v našich kostelech nacházejí,“ uvedla jedna z organizátorek Dagmar Svobodová.

Na návštěvníky jednotlivých kostelů čeká bohatý program. Během jedné noci v kostele se můžete těšit na průvodcovské prohlídky, přednášky, koncerty, výstavy i možnost nahlédnout do veřejnosti ne zcela běžně přístupných míst.

„Noc kostelů by ale neměla být jen prohlídkou staveb a interiérů našich chrámů, Noc kostelů by měla být také nabídkou proniknout více do bohaté křesťanské spirituality a života,“ dodala Svobodová.

Také na Hranicku bude otevřeno několik kostelů. Své brány veřejnosti otevře hřbitovní kostel na Potštátě, dále kostel v Paršovicích, Soběchlebích a Všechovicích a v Lipníku nad Bečvou kostel sv. Františka.

Akce našla svou inspiraci v zahraničí, kde se jedná o pravidelnou událost. Letos je to v naší republice již druhý ročník.

Program Noci kostelů v Hranicích

17.50 – 18 hodin – Zvony – zahájení Noci kostelů vyzváněním zvonů

18 – 18.45 hodin – Májová mariánská pobožnost

18.30 – 21 hodin – Prohlídka kostelní věže – možnost výstupu na kostelní věž

18.45 – 19 hodin – Varhanní preludium – zastavení u varhan s ukázkou hry

19 – 19.45 hodin – Koncert smyčcového orchestru ZUŠ

19.45 – 20 hodin – Varhanní improvizace

20 – 20.40 hodin – Harmonia – koncert smíšeného pěveckého sboru

20.40 – 21 hodin – Komentovaná prohlídka kostela

21 – 21.30 hodin – Angelus Silesius – vystoupení vokálního souboru z Opavy, skladby renesančních a barokních autorů

21.30 – 21.50 hodin – Komentovaná prohlídka kostela

21.30 – 22.30 hodin – Krása liturgie – liturgické oděvy a předměty zblízka, individuální prohlídka výstavy

21.50 – 22.10 hodin – Rok křtu – výstavka křestních symbolů a výklad křestního obřadu

22.10 – 22.40 hodin – Večerní varhanní tóny – blok varhanní hudby v podání místních varhaníků

22.40 – 23 hodin – Noční adorace a slavnostní požehnání městu a přítomným