Bohatý program tak mohou zájemci zhlédnout nejen v Hranicích, ale také v Drahotuších, Jindřichově nebo Paršovicích a Lipníku nad Bečvou.

Program v kostele Stětí sv. Jana Křtitele, Hranice

17:50 - 18:00 Zvony
Zahájení Noci kostelů 2017 vyzváněním zvonů.
18:00 - 18:45 Modlitba růžence za rodiny ve farnosti
18:30 - 20:45 Stoupej k výšinám. Prohlídka kostelní věže
18:45 - 19:15 Hranický dětský pěvecký sbor
Koncert dětského pěveckého sboru,diriguje Petra Šeinerová
19:15 - 19:45 Chvilka s varhanní hudbou
Varhanní skladby v podání Bohumila Zábranského
19:45 - 20:00 Jubileum Fatimy - komentář ke 100.výročí
20:00 - 20:30 Vystoupení Ženského pěveckého sboru
Ženský pěvecký sbor vede Marie Hujová.
20:00 - 21:00 Cesta manželů - start
Cesta manželů od kostela ke kostelu Start v kostele mezi 20.a 21.hod. Páry dostanou mapku a potřebné informace. Cestou budou plnit drobné úkoly. Zakončení cesty je v kostele Narození Panny Marie - U kostelíčka
20:30 - 21:15 Hudební vystoupení varhaníků a instrumentalistů
21:20 - 21:45 Večerní adorace a požehnání městu