Hranický kostel Stětí svatého Jana Křtitele, jehož výstavba se datuje do padesátých let osmnáctého století, se zapojuje do této celorepublikové akce od samého začátku, tedy deset let.

Podle slov faráře a děkana P. Jiřího Doležela sem lidé během roku nemíří jen na bohoslužby, hranický svatostánek je také místem svateb, křtin a pohřbů, široká veřejnost do něj zavítá i na koncerty, zejména v čase vánočním.

Minulou sobotu sloužil P. Jiří Doležel, který v hranické farnosti působí již jednadvacet let, v kostele Stětí svatého Jana Křtitele Motorkářskou mši za všechny zemřelé motorkáře a také za všechny ostatní kamarády.

Hranický kostel se k celorepublikové akci připojí už podesáté. V čem spatřujete význam Noci kostelů?
Pro lidi je to příležitost přijít a nemuset se účastnit bohoslužeb. V Hranicích máme tu výhodu, že máme kostel přístupný každý den. I přesto přicházejí lidé, kteří běžně do kostela nezavítají. Prohlédnout si hranický kostel přicházejí i lidé odjinud, kteří sednou do auta a udělají si několik zastávek v různých městech.

Zpřístupníte některá místa, kam se lidé jen tak nedostanou?
Běžně lidé nechodí na kůr (pozn. red.: kruchta nebo-li kůr je vyvýšená, zpravidla zděná a podklenutá, někdy však pouze dřevěná konstrukce v zadní části lodi kostela, určená pro varhany, pěvecký sbor a hudebníky), odkud je zase jiný pohled na interiér kostela. Zpřístupněna bude i kaple a velký zájem bývá o prohlídku kostelní věže. Na ni se vystupuje postupně jen po 15 lidech.

Má hranický kostel svatého Stětí Jana Křtitele nějakou vzácnost, zajímavost či tajemství?
To se nedá tak jednoduše říci, každý kostel je něčím zajímavý a každého zároveň zajímá nebo se mu líbí něco jiného. Navíc se většina kostelů nerada něčím výjimečným chlubí. I hranický kostel byl začátkem devadesátých let terčem zlodějů. Krádež se nikdy neobjasnila, ale od té doby, co funguje kamerový systém a monitoruje i pohyb na náměstí, se nic podobného nestalo.

Na co se kromě prohlídky kostela a výstupu na věž mohou návštěvníci Noci kostelů těšit?
V kostele vystoupí dva hranické dětské sbory, připravili jsme pásmo barokní hudby v podání smyčcového kvarteta a varhan a lidé uslyší také známé melodie soudobé populární a filmové hudby.

Program Noci kostelů v kostele Stětí sv. Jana Křtitele

17:50-18:00 Zvony - zahájení Noci kostelů 2017 vyzváněním zvonů.
18:00-19:00 Májová pobožnost
18:30-20:45 Stoupej k výšinám - prohlídka kostelní věže
19:00-19:30 Hranický dětský pěvecký sbor - koncert Hranického dětského pěveckého sboru, diriguje Petra Šeinerová
19:00-21:00 Charita Hranice - prezentace činnosti ve farnosti v boní kapli P. Marie Bolestné.
19:30-20:00 Chrámem zní baroko - pásmo barokní hudby v podání smyčcového kvarteta a varhan
20:00-20:30 Komorní sbor Cantabile 
mezi 20. a 21. hodinou: Cesta manželů od kostela ke kostelu Start v kostele - páry dostanou mapku a potřebné informace. Cestou budou plnit drobné úkoly. Zakončení cesty je v kostele Narození Panny Marie - U kostelíčka
20:30-21:00 Malý večerní koncert - známé melodie soudobé populární a filmové hudby.
21:00-21:30 Hudba 17. století - varhany a smyčce
21:30-22:00 Večerní adorace a požehnání městu

Nejbližší Noc kostelů:
Hranice, kostel Stětí sv. Jana Křtitele
Hranice, Kostelíček
Černotín, kostel sv. Cyrila a Metoděje
Kelč, kostel sv. Kateřiny
Kelč, kostel sv. Petra a Pavla
Odry -Veselí u Oder, kostel Nejsvětější Trojice
Týn nad Bečvou, kostel Jména Panny Marie
Lipník nad Bečvou, sbor Knížete Míru