„Cena města se uděluje jako ocenění osob a kolektivů, které podaly mimořádný výkon nebo dosáhly významných úspěchů a mají vztah k městu,“ uvedl mluvčí města Hranice Petr Bakovský.

Nominováni mohou být nejen jednotlivci a kolektivy, ale i právnické nebo fyzické osoby.

„Cenu města tvoří pamětní list podepsaný starostou města, plaketa a finanční odměna ve výši deseti tisíc korun. Zásady pro udělování Ceny města Hranic mohou občané získat na podatelně Městského úřadu v Hranicích a na webu města,“ doplnil Petr Bakovský.

Nominace lze zasílat poštou na odbor školství a sociálních věcí nebo předávat přímo na podatelně.

V minulém roce obdrželi ocenění Bronislav Ludmila a Jaroslav Sedláček. Prvně jmenovaný za jedinečnou kulturní činnost, druhý jmenovaný za mimořádný přínos městu.