"Cena města se uděluje jako ocenění osob a kolektivů, které podaly mimořádný výkon nebo dosáhly významných úspěchů a mají vztah k městu. Nominováni mohou být jednotlivci i kolektivy, právnické i fyzické osoby," uvedl mluvčí města Hranice Petr Bakovský.

Zájemci mohou nominace zasílat poštou na adresu odboru školství, kultury a tělovýchovy nebo podat přímo na podatelně Městského úřadu v Hranicích.

Držitelé ceny získají pamětní list, plaketu a finanční odměnu v hodnotě 10 tisíc korun.

Loni získali Cenu města Hranice hned čtyři osobnosti. Sbormistryně Markéta Lásková, vedoucí Klubu seniorů Dagmar Strnadová, ředitel místní nemocnice Eduard Sohlich a trenér cyklistiky Jaroslav Bartoš.