Jak pověděl mluvčí Hranic Petr Bakovský, Cena města se uděluje jako ocenění autorů významných děl, objevů, vědeckých prací nebo osob a kolektivů, které podaly mimořádný výkon nebo dosáhly významných úspěchů nebo vykonaly ocenění hodné skutky a mají vztah k městu.

„Cenu města tvoří pamětní list podepsaný starostou města, plaketa a finanční odměna ve výši deset tisíc korun," sdělil dál.

Informace o zásadách pro udělování Ceny města Hranic získají zájemci na podatelně Městského úřadu a na webových stránkách města www.mesto-hranice.cz pod hlavičkou Životní situace (Jak požádat o…).

Nominace na udělení ceny se mohou zasílat i poštou na adresu Městského úřadu Hranice, odbor školství a sociálních věcí, nebo předávat přímo na podatelně.

Ocenění má již dlouhou tradici a uděluje se od roku 2005. Tehdy ho získali Václav Bednář, Anna Musilová a Josef Slimáček. Mezi další držitele patří například Miroslav Černý, Jan Jaroš, Taťána Jonasová, Základní umělecká škola Hranice, Vítězslav Tugendlieb, Jaroslav Strnad nebo Jaroslava Benešová. In memoriam si Cenu města Hranice zasloužili Rudolf Novák, Stanislav Kuthan, Jiří Necid a Magdaléna Gladišová. „V roce 2013 je získali známý televizní a rozhlasový scénárista Gustav Oplustil a Divadelní soubor Tyl Drahotuše a loni byla udělena výtvarnici Blance Ličmanové a publicistovi Jiřímu Nebeskému," uzavřel Petr Bakovský.