“Hranický sbor mi není neznámý,” říká Pavlína Lukášová, “v Hranicích žiji už deset let a můj manžel byl tady farářem.”

Roman Lukáš nejprve působil v hranickém sboru Českobratrské církve evangelické, později vstoupil do armády jako vojenský kaplan 7. mechanizované brigády Hranice. Manželka Pavlína na jeho práci navazuje.

„Dálkově jsem vystudovala Evangelickou teologickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze, rok jsem působila jako vikářka v Olomouci. Tam jsem absolvovala ještě další vzdělávání v rámci tzv. vikariátu a hlavně potřebnou praxi,“ vzpomíná na uplynulý rok. Sama říká, že jí pomohlo, když mohla zblízka sledovat práci evangelické farářky v Olomouci.

Do kostela může každý

„Příjemné je také to, že budu pracovat ve sboru, který znám. Nemusím se složitě seznamovat se členy sboru a zabydlovat se na faře.“

Pavlína Lukášová klade důraz hlavně na duchovní práci s lidmi. Pavlína Lukášová, nová evangelická farářka, při instalaci

"Naše církev je sice po církvi katolické druhá nejrozšířenější v České republice,” říká, “ale i u nás ve sboru převažují starší ročníky. Dnes se lidé více rozhodují sami za sebe, více si vybírají, zbožnost a víra jsou věci, které se dnes nedědí v rámci tradice.“ Do kostela Českobratrské církve evangelické může přijít každý, bohoslužby jsou každou neděli. Když byl farářem Roman Lukáš, tak zde pořádal i koncerty.

“Z našeho sboru jsem nezaznamenala, že by o to byl velký zájem, spíše přicházela hranická veřejnost. Ale tradičně bývá v našem kostele adventní koncert Hranického dětského pěveckého sboru pod vedením paní Jonasové.”

Chtěla by sborový dům se zázemím

Novou farářku však asi více trápí stav kostela. "Nyní po opravě střechy (na kterou nám mimo jiných přispělo i město, Olomoucký kraj a Ministersto kultury ČR), budeme uvažovat, co dál. Celková rekonstrukce kostela by byla asi hodně finančně nákladná, tak uvidíme…” To, že v minulosti sloužil kostelík více než sto let jako sklad soli, má dodnes neblahý vliv na celou stavbu. Pavlína Lukášová by byla ráda, kdyby sbor měl také sborový dům se zázemím.

Žena farářkou?

Českobratrská církev evangelická patří k protestantským církvím, které nemají celibát, jejich faráři se tedy mohou ženit, a navíc funkci faráře mohou vykonávat i ženy. Přesto to není tak úplně časté. Pavlína Lukášová je během uplynulých dvaceti let druhou farářkou v Hranicích. Na začátku devadesátých let zde působila Hana Vojancová z Československé církve husitské. Mají to ženy jako farářky těžší?

„Žena farářka se musí trochu projevit jako silná žena, říká Pavlína Lukášová, „která dokáže sbor vést, zastoupit, ale musí i něco snést. A to bývá někdy těžké. Od muže se to očekává automaticky. Ženy jsou asi více citlivější a vnímavější, a to se u ženy – farářky může hodit.“ Jinak to podle ní mají stejně těžké jako jiné pracující ženy: „Není vždy snadné skloubit pracovní povinnosti a potřeby rodiny se třemi malými dětmi.“

Magdalena Gladišová