Dnes v podniku, který se zabývá výrobou trubiček pro dialýzu ve zdravotnictví, pracuje zhruba sedm set zaměstnanců. Vedení společnosti očekává, že do budoucna bude zaměstnávat až 1500 lidí. Výrobní zařízení v Přerově se tak stane největší továrnou Gambra.

„Toto slavnostní zahájení znamená důležitý krok k dlouhodobé budoucí spolupráci a naše investice přispějí k průmyslovému rozvoji v přerovském regionu a také v celém Olomouckém kraji,“ řekl Gianmario Di Gennaro,“ ředitel Gambra v České republice.

Do nové haly se výroba přemístila během měsíce března ze sousední nevyhovující budovy. Tam se dialyzační sety vyráběly od roku 1993. Nová hala byla postavena na základě přísných hygienických standardů a využívá nové technické zázemí.

Tato investice přišla společnost na celkem devět milionů eur. Přerovský závod vyrábí produkty jak pro tuzemské poskytovatele dialýzy, tak pro zbytek světa.

„Pokud výrobní závod v Přerově využije své maximální kapacity, vyrobí přibližně 50 procent trubiček pro dialýzu Gambra na celém světě. To je 37 milionů dialyzačních setů ročně,“ informoval ředitel Gambra pro Českou republiku.

Společnost plánuje, že naplní stavy zaměstnanců do roku 2009. Nové zaměstnance firma hledá průběžně prostřednictvím úřadů práce nebo nábory přes agentury zabývajícími se zprostředkováním práce.

„Česká republika má dobře vyškolenou pracovní sílu, vysoký ekonomický růst a geograficky strategickou polohu uprostřed Evropy,“ doplnil ředitel a současně prezident společnosti Gambro Thomas Glanzmann.