Krajský úřad Olomouckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, oznámil Městu Hranice zahájení zjišťovacího řízení zákona o posuzování vlivů na životní prostředí, tzv. EIA, u záměru Zavedení výroby velkoformátových betonových desek – Presbeton Drahotuše.

Nová technologie nahradí dobíhající výrobu zámkové dlažby.

Záměrem je výstavba nové haly a zavedení nové technologie, v rámci nichž podle společnosti Presbeton nedojde k celkovému navýšení objemu výroby vůči rokům 2008 a 2009.

„Bylo by dobré, kdyby si obyvatelé Drahotuš, kteří bydlí v blízkosti Presbetonu, celý proces sledovali a případně připomínkovali,“ sdělila Deníku Vlasta Zapatová, předsedkyně osadního výboru v Drahotuších.

„Mohli by tak předejít některým problémům.“

Do oznámení je možné nahlížet na hranickém městském úřadě na odboru životního do úterý 26. října.

Do oznámení záměru lze také nahlédnout na internetových stránkách Olomouckého kraje nebo Ministerstva životního prostředí.

Madalena Gladišová