Do této funkce nastoupla Jarmila Repovská, která byla dosud zástupkyní primáře. Na postu tak nahradila primáře Lumíra Studeného.

„Mým hlavním cílem je personální stabilizace oddělení spjatá s příchodem nových lékařů a zavedení nových nosných programů, a to zejména v oblasti urogynekologie ve spolupráci se specializovaným urogynekologickým centrem gynekologicko-porodního oddělení v Novém Jičíně,“ řekla nová primářka gynekologicko-porodního oddělení Jarmila Repovská.

Ta se narodila a studovala na Slovensku. Do přerovské nemocnice nastoupila v roce 2002, kde od roku 2005 pracovala jako zástupkyně primáře.

„Od nové primářky gynekologicko–porodního oddělení si slibuji posílení proklientského přístupu na oddělení s ohledem na akreditační proces probíhající v nemocnici, zavedení specializovaných programů a zvýšenou edukaci personálu, zejména spojenou s účastí na workshopech specializovaných center,“ informoval ředitel přerovské nemocnice Roman Gavanda.