„Informační tabuli, která je umístěna na spojovacím krčku ZŠ 1. máje jsme v posledních dnech testovali. Potřebovali jsme vyzkoušet velikost písma, jas, ostrost a tak podobně. Zobrazované údaje tedy zatím nebyly pravdivé, protože panel ještě nebyl propojen se samotnou měřící stanicí. Ta se nachází v areálu ZŠ Šromotovo,“ vysvětlil mluvčí města Hranice Petr Bakovský.

Na informačním panelu se budou moci obyvatelé dozvědět základní údaje o kvalitě ovzduší ve městě.

Například hodnoty polétavého prachu (PM10) nebo oxidu dusičitého NO2 a také jejich imisní limity. Kolemjdoucí nebudou ochuzeni ani o meteorologické údaje, jako je například teplota, směr a síla větru, či vlhkost.

„Hranice už jsou evidovány na stránkách Českého hydrometeorologického ústavu. Zájemci si tak mohou výsledky měření na webu dohledat,“ informoval dále Petr Bakovský.

Stav ovzduší město monitoruje již několik let, dosavadní měřiče však bylo potřeba vyměnit. Město tak využilo dotaci z Operačního programu životního prostředí.

„Přístrojové vybavení se ocitlo na konci životnosti a neodpovídalo současným požadavkům na kvalitu dat. Proto zastupitelstvo města schválilo pořízení nové stanice. Celkové náklady projektu jsou tři miliony korun,“ uzavřel Petr Bakovský.

Bude se i lépe dýchat?

A co si o těchto novinkách myslí občané?

„Nová stanice a informační tabule jsou určitě užitečné věci. Mnohem důležitější je ale podnikat nějaké konkrétní kroky k tomu, aby se stav ovzduší dál nezhoršoval. Doufejme, že tomu tak je a bude," řekla dotázaná Zuzana Hulínová.

Hranice se dlouhodobě potýkají především s vysokou mírou polétavého prachu, jehož přijatelné množství je zde výrazně překračováno. Právě proto je podpora všech opatření, která povedou ke snížení hodnot těchto škodlivin, jednou z hlavních priorit současného vedení radnice a také programového prohlášení zastupitelstva.