Podle normy, která je v platnosti od ledna letošního roku, totiž nesmí být na únikových chodbách hořlavý materiál nad povolený limit. Z chodeb škol teď kvůli tomu postupně mizí nástěnky, výtvory školáků ze dřeva a jiná výzdoba.

Ředitelé ale přísné nařízení kritizují: pokud prý z chodeb zmizí tradiční nástěnky a vystavené práce dětí, přestane být škola školou. Vyhláška závazně určuje množství hořlavého materiálu na chráněných únikových cestách, které nesmí překročit limit.

Na cestách je možné umístit třeba jeden malý závěsný automat na nápoje, květinovou výzdobu v omezeném množství nebo sedací nábytek se stanoveným stupněmhořlavosti.

„Na stěně o ploše 60 metrů čtverečních může viset pouze jeden hořlavý předmět, nástěnka nesmí překročit tloušťku 4 milimetry a musí zabírat plochu maximálně 1,3 metru čtverečního,“ upřesnil zástupce ředitele Hasičského záchranného sboru v Přerově Jaroslav Symerský.

Za nedodržení vyhlášky přitom hrozí pokuta až půl milionu korun. A právě přísná kritéria jsou tím, co ředitelům škol na Přerovsku vadí. „My naštěstí nástěnky na únikových cestách nemáme, ale je pravda, že bez výzdoby si chodby škol ani neumím představit. Škola pak přestane být školou,“ řekla svůj názor třeba ředitelka Základní a mateřské školy v Oseku nad Bečvou Marie Pospíšilíková.

Stejného mínění je i ředitel Základní školy v ulici Hranická v Přerově-Předmostí Vladimír Peška. „Snažíme se samozřejmě předpisu vyhovět, ale kdybychom se vyhlášky drželi striktně, zůstaly by v budově jen holé stěny. Děti přitom potřebují rozvíjet svůj smysl pro estetiku a učit se v příjemném prostředí. A k tomu nástěnky a výzdoba na chodbách určitě patří,“ zmínil se.

Studenti: Škola bez výzdoby? To si nedovedu představit

Mezi vyhláškou dotčené školy by patřilo i gymnázium v Hranicích, kde podle požárního evakuačního plánu jsou v podstatě všechny chodby zároveň únikovými cestami.

„Stěny tu máme pokryty nástěnkami. Často se z nich dozvídáme i spoustu důležitých informací. Nástěnky tu totiž neslouží jen jako výzdoba,“ uvedl student gymnázia, který si nepřál zveřejnit své jméno.

Bez výzdoby si nedokážou představit chodby ani na Základní škole U Tenisu v Přerově. „Když jsem školu před lety přebíral, vypadala jako holobyt. Teď, kdy se nám ji konečně podařilo zútulnit a vyzdobit, máme zase všechno odstranit? Naše pětiletá práce tak přijde úplně vniveč, takže jsem z toho docela podrážděný. Stálo nás to spoustu energie,“ povzdechl si ředitel ZŠ U Tenisu v Přerově Petr Vojáček.

„Zadal jsem to hasičům, aby záležitost posoudili. Vyhláška o nástěnkách nám ale připadá směšná. Učíme se v historické budově a nedovedu si vůbec představit, že bychom sem měli umístit třeba nehořlavé kovové nástěnky, které budou objekt hyzdit. Musíme přece na žáky působit i esteticky,“ myslí si ředitel přerovského Gymnázia Jakuba Škody Jan Raška. Ten chce nechat věc posoudit památkářům. „Nad některými vyhláškami zůstává rozum stát,“ podotkl.

Pro hasiče jsou opatření nezbytná

Dopady nové vyhlášky naopak příliš nepocítí na Základní škole B. Němcové v centru Přerova. „Máme kovové zábradlí a výzdobu jsme neměli na hlavních únikových cestách. Navíc máme malby dětí přímo na zdech,“ vylíčila ředitelka Ilona Bočinská. Budovu si prý už před časem prohlédl bezpečnostní technik, a ten navrhl částečné úpravy. „Museli jsme třeba odstranit výzdobu z kokosového ořechu, která byla hned vedle pojistek, nebo uřezat část koberce, protože byl blízko rozvaděče,“ přiblížila.

Hasiči ale považují opatření za nezbytná. Chráněná úniková cesta je totiž podle nich stavebně oddělena od ostatních částí objektu a při požáru lidem umožňuje bezpečnou evakuaci z místa ohrožení po dobu třiceti minut.

„Ta čísla, která určují množství povoleného hořlavého materiálu, vycházejí z reálných hodnot. Pokud by vyhláška nebyla dodržena, je při požáru ohrožen život osob na chráněné únikové cestě,“ vysvětluje zástupce ředitele Hasičského záchranného sboru v Přerově Jaroslav Symerský.

„Je nutné zajistit, aby byly absolutně volné a průchozí únikové cesty tak, aby nedošlo v případě požáru k vážnějším problémům,“ dodal také odborník na tuto problematiku Antonín Vymětalík, jehož firma provádí na školách kontroly.

Podle něj už firma z Drahotuší u Hranic od počátku roku prověřila více než desítku škol v regionu. „V Přerově jsme byli například na Základní škole Velká Dlážka, navštívili jsme i školu v Drahotuších a ZŠ Struhlovsko v Hranicích nebo v obcích Pavlovice, Soběchleby a Domaželice,“ vyjmenoval některé z nich Vymětalík.

Co říká vyhláška:

Na chráněných únikových cestách nesmí množství hořlavého materiálu překročit stanovenou mez. Lze tu umístit např. jeden malý závěsný automat na nápoje, květinovou výzdobu v omezeném množství nebo sedací nábytek se stanoveným stupněm hořlavosti.

Na stěně o ploše 60 m2 může viset pouze jeden hořlavý předmět, nástěnka nesmí překročit tloušťku 4 mm a musí zabírat maximálně 1,3 m2. Předměty umístěné v chráněné únikové cestě nesmí svým umístěním ovlivňovat pohyb osob v únikové cestě, nesmí ani bránit otevírání či zavírání dveří na ní. Chráněná úniková cesta je trvale volný komunikační prostor vedoucí k východu na volné prostranství, tvoří samostatný požární úsek.

Jeho konstrukční řešení a technické vybavení a zařízení jsou dány normovými hodnotami. Chráněná úniková cesta je stavebně oddělena od ostatních částí objektu, při požáru lidem poskytuje bezpečí po dobu až 30 minut a umožňuje jim bezpečně se evakuovat z místa ohrožení a opustit budovu.

Co na to hasiči:

Generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR v této souvislosti upozorňuje, že vyhláška nepřikazuje odstranění nástěnek nebo jiných materiálů ze všech chodeb. Naopak, vyhláška č. 23/2008 vlastně vychází školám do určité míry vstříc. Dosavadní předpisy totiž zcela zakazovaly umísťovat na chráněné únikové cesty jakékoliv hořlavé látky.

V praxi však tato ustanovení byla obtížně realizovatelná, proto se v této vyhlášce vůbec poprvé dovoluje umístění ojedinělých hořlavých předmětů na chráněných únikových cestách, aniž by byla ohrožena bezpečná evakuace lidí při případném požáru a byla zachována ještě přijatelná míra požární bezpečnosti. Vyhláška přesně specifikuje množství a umístění hořlavých předmětů na chráněných únikových cestách.

Zdroj: www.hzscr.cz