Další krok k rozsáhlé obnově celého areálu učinili ve čtvrtek zastupitelé města, když na svém zasedání jednoznačně odhlasovali podrobnou architektonickou studii.

Tu vypracoval projekční atelier z Nového Jičína, který v květnu tohoto roku vyhrál ve výběrovém řízení. Podle předběžného odhadu vyjde revitalizace autobusového nádraží v Hranicích na 30 milionů korun.

„Tato částka je přibližná. Rozhodující bude, za jakou částku bude stavební firma schopna stavbu realizovat“, řekl mluvčí hranické radnice Petr Bakovský.

Cílem je pohodlné cestování

Nové nádraží by mělo zajistit moderní a pohodlné cestování. To bylo podle architekta Zdeňka Quitta hlavním cílem při zpracování projektu.

„Objekt je morálně i technicky nevyhovující. Čekárna nemá bezbariérový vstup, stejně tak ani jednotlivá nástupiště, sociální zařízení je zdevastované. To všechno chceme změnit,“ uvedl při prezentaci na zasedání města Quitt. Podle návrhu by měl na autobusovém nádraží zůstat zachován vjezd z Nádražní ulice, došlo by však k jeho rozšíření.

Namísto současných dvaceti dvou stanovišť by v areálu mělo být třináct stálých stání a dalších sedm míst určených ke krátkodobému parkování autobusů dle technických podkladů provozovatelů. Pro dálkové spoje vymezil autor studie jedno stání, pro výstup jsou navržena dvě stání, městské hromadné dopravě připadnou tři stání a sedm dalších zastávek bude sloužit pro ostatní dopravu.

Jednou z hlavních změn, kterou nádraží projde, bude zastřešení stanovišť. „Navrhli jsme celoplošné zastřešení tak, aby mohli cestující dojít z budovy až k nástupištím takzvaně suchou nohou. Zastřešení je navrženo z nosných ocelových sloupů a příhradové ocelové konstrukce. Střešní krytina je z profilovaného ocelového plechu a čirého polykarbonátu,“ uvedl Quitt.

V návrhu se počítá také s otvorem pro odvod zplodin. Vedle autobusového nádraží by mělo vzniknout také parkoviště pro osobní automobily, jehož kapacita je navržena na 72 míst včetně stání pro invalidy. Parkoviště by dispozičně navazovalo na samotné autobusové nádraží a mohlo by sloužit také pro cestující vlakem.

Návrh počítá nejen s novými chodníky, ale také s cyklotrasou. Velkou změnou by mělo projít i zázemí. „Nádražní budovu považujeme za morálně a fyzicky opotřebovanou. Není zde jediný bezbariérový vstup a sociální zařízení pro imobilní občany,“ uvedl Quitt. Navrhuje tedy objekt zdemolovat a na jeho místě postavit novou moderní výpravní budovu.

Nebude chybět bezbariérový vstup

„Jednalo by se o přízemní bezbariérovou zděnou budovu v kombinaci skla a ocelové konstrukce. Budova bude z čelní strany prosklená. Lidé tak mohou sledovat venkovní dění. Schodišti se bohužel vzhledem ke svažujícímu se terénu nevyhneme, proto jsem navrhl rampu pro bezbariérový přístup na vstupní podestu. V budově by byla čekárna pro cestující se sociálním zařízením včetně sociálního zařízení pro imobilní občany, zázemí pro řidiče a pracovníky nádraží. Druhá část by sloužila jako restaurace se stolovým a barovým posezením, dětským koutem a venkovním posezením,“ vysvětlil podrobně Quitt.

Revitalizaci nádraží zvažovalo město již několik let. V loňském roce se podařilo, zapracovat do rozpočtu města vypracování architektonické studie. Kdy přesně město přestavbu zahájí, nyní určit nemůže.

Pavlína Chmělařová