Místostarostka Pavla Tvrdoňová přesto ujišťuje, že kompetentní lidé nespí a na tomto projektu nepřetržitě pracují. „V práci pokračujeme, věc rozhodně není odložená," uvedla.

Před prvními pracovními výkopy stojí však několik překážek. Zřejmě až v polovině října rada města projedná zjednodušenou dopravní studii. Podklady pak musí schválit i zastupitelstvo, které by následně projekt mohlo odsouhlasit jako investici do příštího roku. Prověrka Bezpečnosti ochrany zdraví při práci (BOZP) už vloni označila současný stav autobusového terminálu za havarijní. Jeho rekonstrukce i proto patří mezi priority města, záležet ale bude jak na dalších investičních akcích v příštím roce, tak i na finanční stránce oprav.

„V rámci tohoto projektu jsme uvažovali i o využití přednádraží na pozemcích Českých drah, jenže České dráhy a Státní železniční dopravní cesty si doposud rozdělují pozemky a tuto otázku ještě nemají vyřešenou," řekla místostarostka k probíhajícím přípravným fázím s tím, že město by mohlo před vlakovým nádražím využít jen krajských pozemků a věc by se tak posunula dále.

Zatím tedy není jasné, jak přesně bude oprava probíhat a které části autobusového nádraží či prostoru před vlakovým stanovištěm bude zahrnovat.

„Chtěli bychom to urychlit, nejprve ale musíme vyřešit právě záležitost o využití jednotlivých prostorů, až potom se bude řešit otázka financování. Tu jsme zatím nechali otevřenou," dodala Pavla Tvrdoňová.

Varianty?

Varianty, které subjekty a organizace se na opravě terminálu budou finančně podílet, se přitom už na radnici řešily. Vlastníkem nádraží je samotné město, se zájmem o spolufinancování se ale přihlásil i současný nájemce ČSAD Ostrava a později i ČSAD Frýdek-Místek. Poté, co z Ostravy zazněly tři nakonec neakceptované varianty o rekonstrukci na náklady města, nájemníka či opravě jen některých částí, radnice se přiklonila k opravě na náklady vlastníka i nájemce, mezi kterými by se uzavřela smlouva na dobu určitou. Délka takové smlouvy by se odvíjela od částky, kterou by ČSAD Ostrava do oprav vložila.

„Sami si ale chceme stanovit podmínky, jak bude oprava vypadat. V tuto chvíli s ČSAD Ostrava nejednáme," upřesnila k tomu místostarostka.

Na zpracování zjednodušené dopravní studie je čas do poloviny října. Studie má zahrnovat řešení autobusového nádraží a přestupního prostoru před vlakovým nádražím, příjezdové cesty či návrh řešení odstavných ploch pro autobusy. Její součástí jsou také množnosti parkování osobních aut v obou oblastech.