Byt 1+1 bez energií za 8000 korun, 2+1 pak pod 10 tisíc korun prakticky neseženete. Za takové ceny se nyní pronajímají nemovitosti v Hranicích. Prodej bytů 2+1 se pak pohybuje v širokém milionovém rozpětí od 1 200 000 korun až po 2 200 000 korun.

Příčina drahého bydlení v našem městě je jednoznačná, volných bytů je zde málo. Majitelé tak využívají toho, že poptávka převyšuje nabídku, a ceny ženou co nejvýše.

„Nastala doba, kdy by si Hranice určitě další bytovou výstavbu zasloužily. Jakmile se totiž začne stavět, tak se nebudou předražovat nájmy ani prodejní ceny. Před námi leží několik možností, jak se tuto situaci pokusit řešit,“ uvedl starosta města Hranice Jiří Kudláček.

V lokalitě Pod Nemocnicí

První možností je, že se do výstavby nových bytů vloží samo město.

„My už jsme situaci analyzovali a na podzim 2017 došlo k nákupu pozemků v příhodné lokalitě Pod Nemocnicí. Rozhodně se zde však nedá počítat s okamžitou výstavbou, protože celá tato lokalita se bude muset územně teprve připravit, musí dojít ke komplexní studii a naplánovat, jaké plochy budou určeny pro výstavbu bytových domů, a jaké pro individuální výstavbu,“ prozradil Jiří Kudláček.

S výstavbou se tak podle něj pravděpodobně nezačne dříve než za čtyři roky, a to také proto, že město v současnosti vlastní pouze část pozemků ve zmiňované lokalitě.

„Jedná se o jediné výhledově použitelné území, které teď ve městě máme. Je ale nezbytné se domluvit s majiteli zbylých pozemků, aby je buď prodali městu, nebo aby se na rozvoji této lokality spolupodíleli,“ potvrdil vedoucí odboru rozvoje Marek Kuchta.

„Bude zde totiž potřeba vybudovat silnici, inženýrské sítě a tak dále. A bylo by samozřejmě nesmyslné, aby město všechny své pozemky využilo na inženýrské stavby. Pak už by nám totiž nezbylo prakticky žádné místo pro výstavbu samotných domů,“ doplnil vedoucí odboru rozvoje.

Dříve než město ale budou stavět soukromníci

Podstatně dál jsou však v přípravě výstavby nových bytových domů v Hranicích soukromé subjekty. Nový dům s přibližně padesátkou bytů by se měl v letošním nebo příštím roce začít stavět v blízkosti rybníku Kuchyňka.

Ještě více bytů pak slibuje rovněž soukromý projekt na ulici Skalní, který svou iniciativou nastartoval Jiří Kudláček.

„Při zkoumání bytové problematiky v našem městě jsem zjistil, že je tady na stavebním úřadě vydáno stavební povolení, které nebylo využito. Vedle projektu výstavby šesti domů na Jižní ulici, kterou vedl na začátku tisíciletí pan Jaroslav Sedláček, bylo v té době totiž vydáno stavební povolení ještě na další tři domy v přilehlé lokalitě,“ řekl Jiří Kudláček.

„Našel jsem tedy majitele, který o tom, že je na pozemek, jenž zdědil, vydáno stavební povolení, vůbec nevěděl, a informoval jsem jej o stavu věcí,“ vylíčil starosta.

Podle šéfa hranické radnice majitel pozemku s výstavbou souhlasil, a nyní je již projekt v rukou projekční kanceláře. Zajištěno je již také financování.

Realizace? Na 95 %

Domy by se neměly stavět najednou, ale postupně. Každý z nich by pak mohl pojmout až pětačtyřicet bytů.

„O tom, že výstavba skutečně začne jsem přesvědčen tak z 95 %. Projekt zaštiťuji tím, že jsem ke stolu přivedl lidi, kteří se jej ujali, takže jsem o průběhu věcí informován,“ sdělil Jiří Kudláček.

Při zdárné realizaci by tak celý projekt na Skalní ulici měl přinést 120 až 130 bytů, bytový dům vedle Kuchyňky pak dalších zhruba 50.

„Tím se dostáváme na nějakých 170 nebo 180 nových bytů, které by měly pokrýt tu potřebu, která u nás teď je. Mezitím by byl čas připravit projekt Pod Nemocnicí,“ domnívá se starosta.

Představa, že by výstavbu bytů muselo nutně zajišťovat pouze město je podle něj nesprávná.

„Mým cílem je, aby se v Hranicích byty stavěly. Jestli to bude za pár let město, nebo v tuto chvíli soukromý developer, nebo jestli jsem napomohl realizaci projektu, který ležel roky v šuplíku, to už není důležité. Jde o to, aby tu byty byly,“ zakončil Jiří Kudláček. 


autor: David Král