„Vezmeme-li v potaz vysoký počet domů vzhledem k velikosti lokality, která má být zastavěna, nevznikne nic jiného než králíkárna," zaznělo na úvod promluvy Tomáše Zachara, zástupce občanů v daném problému.

Podle územního rozhodnutí města by se Pod bílým kamenem mělo postavit až 30 nových domů. To se však obyvatelům lokality nelíbí, na petici se jich podepsaly desítky.

Příjezdové cesty? Jako polní cesty

Podle názoru občanů je celá výstavba příliš komplikovaná a největší kámen úrazu spatřují v příjezdových cestách k domům.

„Faktický stav cest odpovídá polním cestám," tvrdí Zachar.

„Při výstavbě tak vysokého počtu domů dojde ke zvýšení intenzity dopravy, prachu a hluku do tak vysoké míry, že se v lokalitě nebude dát žít," tlumočil názor obyvatel. Nadnesena byla proto také žádost o opravu polních cest a určení jasných pravidel, za kterých bude stavba probíhat.

Kromě oprav cest občané také požadují zákaz stavění o víkendech. Podle Zachara nechtějí obyvatelé lokality Pod bílým kamenem bránit stavění nových domů, důležitá pro ně však je úroveň bydlení jak pro stávající, tak pro nově přistěhované občany.

„Pokud by regulační plán zrušen nebyl, požadujeme jeho takovou změnu, která stanoví nižší počet domů s většími pozemky," uzavřel svůj proslov Tomáš Zachar.

Podle starosty města Jiřího Kudláčka je problém stále v řešení.

„Dali jsme samozřejmě prověřit regulační plán, nechali jsme posoudit příjezdovou komunikaci," potvrdil starosta.

Zastupitelstvo se zabývá také peticí, která byla doručena. Na řadě je také jednání s hlavním architektem města, ale i se společností VIP Invest, která má výstavbu na starosti. Vedení města se však snaží najít řešení, které by bylo pro obě strany přínosné.

„Pravdou je, že jestliže je tento pozemek určen pro bytovou výstavbu, a byl schválen zastupitelstvem, není úplně snadné říci, že ho dnes nebudeme respektovat," dodal na závěr starosta Jiří Kudláček, ale slíbil, že jednání o daném tématu proběhnou.

AUTOR: Veronika Hegarová