„Je dobře, že se konečně něco začalo dít. Ta situace byla opravdu neúnosná. Dnes jsem tady bez problémů zaparkoval. Akorát si holt člověk musí dávat pozor na společný výjezd s autobusy, ale to je zkrátka normální dopravní situace, kterou by každý řidič měl zvládnout řešit," myslí si Ondřej Mikláš.

„Najít parkovací místo u vlakového nádraží je vždycky nemožné. Je až s podivem, že se tento problém začal řešit až nyní. Ale hlavní je, že se konečně řešit začal, a přestalo se o tom jen mluvit," kvituje opatření Terezie Suchánková.

Těmto slovům přitakává dvacetiletá studentka Aneta, které přes školní rok dojíždí denně vlakem do Olomouce.

„Slyšela jsem nějaké hlasy, že se to mohlo vyřešit lépe. Možná, že mohlo, ale myslím, že by měli být lidí rádi, že se to vyřešilo aspoň takto, a nebýt pořád se vším nespokojení."

Nadšení s nového projektu neskrývají ani zástupci města Hranice.

„Velkou výhodou také je, že i když se jedná pouze o provizorní řešení, vše co se na parkoviště použilo, bude mít poté další využití. Ať už se jedná o dopravní značení či betonové mechanické zábrany. Všechno je zkrátka uděláno tak, aby nebyla promarněna ani koruna," prozradil Pavel Slovák z Odboru správy majetku.

„Jde pouze o první krok, úpravy budou pokračovat. Jednak chceme opravit budovu čekárny na autobusovém nádraží. A hlavně jednáme se Správou železniční dopravní cesty o systémovém a komplexním řešení celého prostoru u hranického vlakového nádraží. Ale tady nemůžeme čekat výsledky ihned," vysvětlil místostarosta Hranic Ivo Lesák.

Jednotný terminál

Město má představu, že v budoucnu vznikne jednotný dopravní terminál, který bude komplexně řešit prostor obou nádraží a sdruží všechny vlakové a autobusové spoje v jednom místě.

„Toto řešení by pomohlo cestujícím a usnadnilo přestupy jak na dálkové, tak i na místní spoje. Jde ale o území s různými majiteli, a například teprve nedávno hranické vlakové nádraží přešlo do vlastnictví Správy železniční dopravní cesty, proto jsou zde jednání komplikovanější," uvedl mluvčí města Hranice Petr Bakovský.

Naopak v horizontu následujících měsíců dojde k opravě zchátralé čekárny autobusového nádraží.

„Na podzim dojde ještě k opravě čekárny, včetně okolí a opravě zastřešení zbylých nástupišť. Opravit by se měl i chodník směrem k podchodu k železniční stanici. Půjde ale o spíše udržovací zásahy, nikoliv zásadní rekonstrukci," uzavřel Petr Bakovský.

David Král