Předškoláci by se mohli v budoucnu scházet ve stávajících prostorách družiny na ZŠ Struhlovsko a v nevyužívaném bytě školníka na ZŠ Šromotovo.

Na úpravy v obou budovách má již město vypracovány studie a hodlá požádat o dotaci z fondu ROP Střední Morava na jejich realizaci.

„Tyto studie zahrnují také vybudování dětských hřišť,“ uvedla v materiálu pro členy zastupitelstva Michaela Matulová z odboru rozvoje města.

V žádosti o dotaci však náklady na zmíněné venkovní zázemí zahrnuty nejsou, neboť nejsou uznatelné. Rekonstrukce vnitřních prostor by měla podle odhadu vyjít na pět milionů sedm set sedmdesát tisíc korun.

„Jednou z podmínek pro poskytnutí dotace je finanční spoluúčast žadatele ve výši nejméně patnácti procent z celkových uznatelných nákladů projektu,“ sdělila Matulová s tím, že finanční spoluúčast města by měla tím pádem být minimálně 865,5 tisíce korun.