Podle vedení města jsou změny odrazem nového povolebního uspořádání na radnici.

Vedle Františka Smolky byl z představenstva společnosti odvolán také František Purgert.

Místo nich rada města dovolila Jiřího Kudláčka a Radka Průchu. V tříčlenném představenstvu si tak své místo udržel pouze ředitel Ekoltesu Ota Čermák.

V dozorčí radě skončili Jan Liedermann a Simona Pechanová. Jejich místa obsadili zastupitelé Miroslav Raindl starší a Petr Pavel.

Podle starosty Jiřího Kudláčka nestojí za odvoláním žádné zásadní pochybení. Změny mají být pouze odrazem rozdělení politických sil po podzimních volbách.

"Za současného nastavení fungování společnosti Ekoltes bude bohužel k těmto věcem docházet patrně po každých volbách. V radě města jsou noví lidé, kteří mají za společnost ohromnou majetkoprávní odpovědnost a musí mít také možnost si tuto odpovědnost zajistit dohledem na personální obsazení klíčových pozic ve firmě," popsal starosta Jiří Kudláček.

Ten ve svém vyjádření naráží na skutečnost, že je město stoprocentním vlastníkem Ekoltesu. Právě proto o personálním obsazení orgánů společnosti rozhoduje Rada města Hranice, která představuje valnou hromadu

O tom, kdo obsadí post předsedy představenstva se ještě nerozhodlo.

"Schválení předsedy teprve proběhne. Jsou zde ale požadavky na to, aby to nebyl starosta města ani ředitel Ekoltesu. Jako vhodná možnost se tak jeví pan Průcha," objasnil Jiří Kudláček.

František Smolka byl předsedou představenstva od roku 2015. Zasadil se mimo jiné o projekt nového sběrného dvora, jehož výstavba by měla začít v příštím roce.