Na základě bohaté historie vojenských útvarů v Hranicích zavede expozice návštěvníky až do poloviny devatenáctého století. Stejně tak ale přiblíží i současné zahraniční mise.

„Expozice je koncipována chronologicky od období Rakouska-Uherska, přes 1. republiku a válečné období, následované obdobím po únoru 1948. Výstava návštěvníkům představuje i události doprovázející vznik Armády České republiky a samozřejmě 7. mechanizovanou brigádu a její nasazení v zahraničních operacích,“ uvedl mluvčí 7. mechanizované brigády Ladislav Kabát.

Pro snazší orientaci jsou jednotlivá historická období barevně odlišena. Žlutá barva se tak nese ve znamení Rakousko-Uherska, světle modrá připomíná první republiku, černá barva dává vzpomenout na období 2. světové války a červená symbolicky odkazuje k etapě komunistického režimu.

Požární sud a několikatunová houfnice

Mezi nejhodnotnější exponáty patří původní požární sud, objevený na půdě kasáren, či několikatunová houfnice, jejíž umístění do prostor muzea bylo možné pouze díky rozebrání a následnému zpětnému složení na místě.

Expozice samozřejmě nezapomíná ani na skutečnost, že ve zdejších kasárnách v průběhu historie působila řada vojenských škol.

„Nejprve rakouských a poté rakousko – uherských. Po rozpadu habsburského mocnářství to potom byla Československá vojenská akademie, sídlící v objektu kasáren v letech 1920 až 1939 a 1945 až 1949," prozradil již dříve pro Deník znalec historie místních vojenských útvarů Václav Bednář.

Nové muzeum hranické posádky bude veřejnosti zpřístupněno ve čtvrtek 10. května, a to dopoledne od 9 do 12 hodin a odpoledne od 13 do 18 hodin. Přístup do expozice naleznou zájemci v místě bočního vstupu do Zrcadlového sálu. Vstup do muzea je zdarma. 


autor: David Král