Školy až do poslední chvíle nebudou tušit, kolik učňů a studentů usedne v září do jejich lavic. Přihlášky na střední školy a učiliště museli letos žáci odevzdat do 15. března.

Už tento termín přidal školám práci navíc, neboť připadl na neděli. Přesný počet zájemců o studium přitom ředitelé škol znali až v úterý. Rodiče totiž v několika případech využili možnosti zaslat přihlášku na školu poštou.

„Každý žák osmé nebo deváté třídymáletos možnost podat si až tři přihlášky. Všechny budou mít stejnou váhu, takže pokud bude uchazeč o studium úspěšný ve všech případech, vybere si pak jen jednu variantu a zbylé dvě pozbudou platnosti,“ vysvětlil stávající princip přijímacího řízení ředitel Střední soukromé odborné školy Petr Flajšar.

„Ti dobří se dostanou všude a ti horší na to doplatí,“ obává se nepříjemných důsledků ředitelka Střední průmyslové školy a Středního odborného učiliště Drahomíra Drašnerová.

„Ti úspěšnější budou přijati na tři školy současně a dvě místa tím pádem zbytečně zablokují těm méně úspěšným, kteří mají o školu skutečný zájem,“ rozvedla své obavy.

Školy se ocitají v nevýhodné situaci

Na školu, kterou si žák vybere, přinese zápisový lístek. Za pár dnů si ale může své rozhodnutí rozmyslet a lístek stornovat. „Novela dovoluje žákům změnit názor pouze jednou, ale ne každý toto pravidlo dodrží. Jeho porušení totiž nikdo nepostihuje. Žáci tedy zřejmě budou beztrestně nosit a stornovat lístky na různých školách i několikrát po sobě,“ předpověděl ředitel Střední zdravotnické školy Karel Ančinec.

Školy se ocitají ve velmi nevýhodné pozici. Zájem o studium je totiž letos velmi zkreslený. Počet přihlášek naprosto nekoresponduje s počtem vážných zájemců.

„V praxi to pak může vypadat následovně: Škola obdrží 90 přihlášek a kapacita třídy je 30 žáků, takže zbylých 60 zájemců bude odmítnuto. Z těch třiceti pak jen dvacet uchazečů přinese zápisový lístek a dalších pět z nich si své rozhodnutí následně rozmyslí a přihlásí se na jinou školu. Tím pádem se klidně může stát, že namísto třiceti studentů jich v září usedne do lavic jen patnáct,“ popsal možný dopad letošního systému přijímacího řízení ředitel gymnázia Radovan Langer.

Podle jeho kolegy ze zdravotnické školy se tento systém hodně podobá stavu na vysokých školách. „Tam se také dopředu neví, kdo nakonec na podzim nastoupí a kdo ne,“ podělil se o své zkušenosti Ančinec.

Také březnová novela školského zákona dostala školy do nezáviděníhodné situace. Vyvolala konkurenční boj o studenty a svádí ředitele k jejímu porušování. Svá potvrzení o přijetí studentů totiž nesmějí vydat dříve než 22. dubna. Novela tak chtěla ředitele jednotlivých škol postavit do stejné pozice. Oni se ale obávají pravého opaku.

Pokud některý z nich sebere odvahu, novelu poruší a přijme studenty dříve, bude si pak moci mnout ruce, že si mohl vybrat z toho nejširšího okruhu zájemců. „Jestli to někdo udělá a zjistí se to, pak si takový ředitel koleduje o odvolání z funkce,“ konstatoval ředitel Střední lesnické školy Miroslav Kutý. Celý přijímací systém pak hodnotí jako velmi špatný. „Rodiče v něm naprosto nemají jasno a výchovní poradci na základních školách už vůbec ne,“ řekl Kutý.

První známka boje: zrušení přijímacích zkoušek

Podle Petra Flajšara ze SSOŠ nastartoval nový systém konkurenční boj o studenty. „Populační křivka jde už dlouho prudce dolů. Tím pádem logicky ubývá studentů a školy o ně mezi sebou začínají bojovat,“ uvedl Flajšar.

Podle něj je první známkou tohoto boje už zrušení přijímacích zkoušek na většině středních škol. Na hranickém gymnáziu letos obdrželi 76 přihlášek a v září otevřou jednu třídu čtyřletého oboru s kapacitou 30 studentů.

O průmyslovou školu a učiliště projevilo zájem 235 žáků a na podzim se jim nabídne sedm oborů. „U některých máme převis přihlášek, u jiných naopak nedostatek,“ řekla k tomu ředitelka Drašnerová. Na SSOŠ Petra Flajšara se letos hlásí 120 uchazečů a stejně vysoká je i celková kapacita tříd čtyř nabízených oborů.

O zdravotnickou školu se vloni ucházelo šedesát žáků, letos se jejich počet blíží ke stovce. Kapacita dvou tříd však zůstává. „Děti se nemusejí obávat, že by se nedostaly na žádnou školu. Bude to trochu zmatek, ale nakonec si každý to své místo najde,“ vzkázal žákům i jejich rodičům Ančinec.

Lesnická škola počet přihlášek zveřejnit odmítá. „Nechci znervóznit rodiče a proto dám na internet jen pořadí, v jakém budou studenti přijati,“ uvedl Kutý.