„O tuto měřící stanici usilujeme dlouhodobě. Na ministerstvo životního prostředí jsme žádost podali už asi před dvěma lety, ale město zatím žádnou odpověď nedostalo,“ řekla vedoucí Odboru životního prostředí v Hranicích Ivana Zaoralová.

Hranice tak zatím alespoň rozjely spolupráci v projektu Čisté ovzduší pro Moravskou bránu, jehož konečným cílem bude najít cesty na snížení množství polétavého prachu ve městě.

„Výstupem projektu Čisté ovzduší pro Moravskou bránu bude online sledování charakteristik znečištění ovzduší na webových stránkách. Tam budou mít občané možnost podívat se na měřené informace,“ uvedla Zaoralová.

Prostřednictvím tohoto projektu v Hranicích také zkoumají hlavní důvody vysoké prašnosti ve městě.

„Jedním z důležitých závěrů by mělo být také vytipování největších znečišťovatelů v Hranicích. Spolupracujeme i s podniky, které se do něj dobrovolně zapojily,“ řekla Ivana Zaoralová.

V zápětí pak upřesnila, že obecnými faktory, které se na zvýšené míře znečištění ovzduší podílejí, je automobilová doprava i menší zdroje jako jsou rodinné domky. Velké zdroje v podobě průmyslových podniků pak podléhají kontrole České inspekce životního prostředí.

Dálkový přenos znečištění

Zvláštností města je však také jeho umístění v Moravské bráně a s ním související dálkový přenos prachu z Ostravska i Přerovska.

„Je to také jedna z věcí, které v rámci projektu zkoumáme. Větry vanou buď od Přerova, nebo ve větší míře od Ostravy právě do Moravské brány. Takže dálkový přenos nás určitě ovlivňuje,“ dodala Zaoralová.

Novinka? Světelné tabule

Při snaze o zlepšení životního prostředí chce město také intenzivněji informovat veřejnost. Proto je pro další roky v plánu realizace světelné informační tabule na některé z veřejných budov.

„Projekt je zahrnut v programu o rozvoji města na roky 2012 až 2020, který už prošel zastupitelstvem. Tato tabule by nesloužila jen na online informace o ovzduší, ale také o povodňových stavech,“ vysvětlila Zaoralová. Tento projekt se bude vyvíjet podle finančních možností města. Zda k němu dojde v první nebo druhé polovině příštího osmiletého období, tak zatím není jasné.

Jisté naopak je, že v nadcházejícím roce 2012 bude město od června do září finančně podporovat zvýšenou očistu silnic v Hranicích a jejích místních částech Drahotuších a Slavíči. Tato akce během letních měsíců se za poslední roky stala v podstatě tradicí. Tato položka je již schválena v rozpočtu i na příští rok.

„Jedná se o sekundární prašnost, která se pořád zviřuje. Nedá se tak hned určit, jestli míra prašnosti klesla, nebo ne,“ řekla Zaoralová s tím, že jde o dobrovolný zásah města, na který žádný příspěvek nedostalo. Právě „její“ odbor řídí veškeré práce, spojené s realizací této očisty. „Je to služba, kterou občané hodně sledují a kvitují to s povděkem,“ uzavřela vedoucí hranického odboru životního prostředí.

PAVEL MAŠLAŇ