„Prosincový" provozní rozpočet se týká pouze investic, jež byly rozpracované už letos.

„V prosinci bylo cílem schválit provozní rozpočet tak, aby na začátku roku 2015 mohlo město plynule hospodařit a nemuselo se ohlížet na rozpočtové provizorium. Tento cíl byl splněný," řekl vedoucí finančního odboru v Hranicích Vladimír Zemek.

V řeči čísel – zastupitelé odsouhlasili provozní rozpočet ve výši 254,5 milionů korun na straně příjmů a 223,5 milionu korun na straně výdajů. Rozdíl, který mezi provozními příjmy a výdaji činí 31 milionů, bude využitý právě na investiční akce. Ve srovnání s letošním rokem je rozpočet na rok 2015 vyšší. V příjmech se zvýšil o čtrnáct milionů, v případě výdajů je nárůst necelých sedm milionů.

Výběr nutných a vhodných investic

Investiční rozpočet Hranic projde hlasováním až v únoru z několika důvodů.

„Jeden z těch nejdůležitějších důvodů je fakt, že čekáme na výsledek hospodaření roku 2014, abychom měli ucelený investiční rozpočet a mohli do něj zapojit veškeré možné finanční prostředky. Dalším důvodem je čas na dostatečnou přípravu a rozmyšlení investičních akcí. Do rozpočtu by měly jít akce, které jsou nutné a vhodné, a ne ty, které by rada či zastupitelstvo nechtěly schválit," vysvětlil vedoucí finančního odboru v Hranicích.

Zastupitelé při prosincové schůzi potvrdili, že v příštím roce se bude pokračovat na stavbě hřiště u Základní školy 1. máje a dokončí se i rekonstrukce zámecké zahrady.

„Tyto dvě akce byly schváleny už nyní, aby bylo zabezpečeno jejich plynulé pokračování. Prostředky na tyto akce se berou z investičních dotací od státu," podotkl Vladimír Zemek.

Státní dotace na už rozpracované nebo alespoň připravené investiční akce celkově tvoří téměř 25 milionů. Například dotační příspěvek na rekonstrukci zámecké zahrady dosahuje 10,5 milionu, budování hřiště u Základní školy 1. máje 8,7 milionu korun.

„Dalšími rozpracovanými projekty jsou třeba revitalizace rybníku Kuchyňka, na kterou je vyčleněno 4,3 milionu, menší částky pak jsou na projektovou dokumentaci na revitalizaci sídlišť, požární hlásiče či nové internetové stránky města," upřesnil tiskový mluvčí Městského úřadu v Hranicích Petr Bakovský.