Současný areál Ekoltesu ve Zborovské ulici je zastaralý. Administrativní budova stejně jako dílny a sběrný dvůr se zázemím jsou v nevyhovujícím technickém i estetickém stavu.

Proto v roce 2016 přišlo vedení společnosti Ekoltes s projektem tzv. Ekocentra, tedy nového sběrného dvora a technického zázemí společnosti.

„Byl vypracován unikátní projekt budovy ve tvaru rondelu. Odhadované náklady byly tehdy stanoveny na zhruba 80 milionů korun, přičemž 85 procent nákladů sběrného dvora měly pokrýt dotace,“ informoval ředitel společnosti Ekoltes Ota Čermák.

Zastupitelstvo města bylo tímto projektem nadšeno a v prosinci 2016 pro něj zvedlo ruku 21 zastupitelů z 21 přítomných.

Bohužel se v září 2017 změnily dotační podmínky, kdy dotaci ve výši 85 procent mohla získat města jen do 5000 obyvatel. Navíc náklady na stavbu byly nově odhadnuty na 90 až 115 milionů korun. Rada města proto práce na projektu Ekocentra pozastavila.

Společnost Ekoltes začala ihned pracovat na levnější verzi.

Příprava levnější verze

„Projekční kancelář Atelier 38 v rekordně krátké době vypracovala novou studii, ve které byly cenově optimalizovány jednotlivé objekty a byly zapracovány požadavky z Operačního programu Životní prostředí. Náklady na novou stavbu tentokrát činily 80 milionů,“ vysvětlil Ota Čermák.

Schvalování nové studie radou města a následně zastupitelstvem trvalo dlouhých šest týdnů. Nakonec bylo povoleno, aby se dále pokračovalo na zpracování projektové dokumentace, vyřízení stavebního povolení a přípravě žádosti o dotace. Vše do konce října 2018.

„Zastupitelstvo odsouhlasilo dotaci od města 25 milionů korun, stejnou částku vloží Ekoltes z vlastních zdrojů, z kraje je přislíbena dotace ve výši asi osm milionů a zbytek bude tvořit bankovní úvěr,“ říká ředitel společnosti .

Z hlediska stavební legislativy i kapacit projekční kanceláře byl takový termín šibeniční.

„Se zvýšeným úsilím všech účastníků, kteří projekt připravovali, se podařilo dopracovat projektovou dokumentaci ke dni 20. června,“ vysvětluje Ota Čermák.

Následně se vyřizovaly další dokumenty a 30. října byla podána žádost o dotace včetně stavebního povolení. Na konec roku je naplánováno výběrové řízení na zhotovitele stavby.

Práce už stály 7,5 milionu

Po ustavení nového vedení města proto společnost Ekoltes věří, že započaté práce budou pokračovat. K dnešnímu dni totiž přípravné práce a dokumentace stály firmu 7,5 milionu korun. Pokud by mělo dojít k zastavení projektu, bylo by to podle vedení Ekoltesu zmaření tříleté práce a vyhození dosavadních nákladů.

„Hranice si zaslouží důstojné a moderní zázemí pro odkládání odpadu podobně, jako jej najdeme například v Novém Jičíně. Věřím, že město bude postupovat s péčí řádného hospodáře. Nerozumím hlasům, které tvrdí, že je Ekocentrum nepotřebné. Vždyť přínos z něj budou mít jak občané, tak firmy,“ uzavírá ředitel společnosti.

Hranické Ekocentrum Podle projektu by nově v areálu Ekoltesu měl vzniknout samoobslužný zastřešený sběrný dvůr s patnácti velkými kontejnery, aby předměty mohlo odkládat více zákazníků najednou. U vstupu navíc bude instalována automobilová váha k určení přesné hmotnosti přivezeného odpadu. Součástí bude i místo pro opětovné využití starých věcí, tzv. re-use centrum. „Lidé zde budou moci odložit nepotřebné ale stále funkční předměty a ty pak budou za symbolickou cenu nabízeny dál k prodeji. Dále budou vybudovány otevřené i kryté kóje na jednotlivé druhy odpadů, garáže, uzavřené sklady na štěrk či sůl, krytá stání pro veškerou techniku a hlavně moderní zázemí pro všechny zaměstnance s šatnami, sušárnou a dvěma kancelářemi," vyjmenoval ředitel Ekoltesu Ota Čermák. Vedení společnosti zůstane v administrativní budově, která byla v roce 2015 částečně rekonstruována.