„To znamená, že občan klikne a otevřou se mu podrobnější informace. Základní informace a zároveň rozklikávací systém můžeme najít na webových stránkách ministerstva financí," upřesnil mluvčí Hranic Petr Bakovský s tím, že aktuálně se software instaluje a určují se přístupová práva.

„Poté bude přebrán, vyzkoušen a v závěru roku uveden do provozu," dodal.

K vylepšení softwarového vybavení města dojde díky projektu konsolidace IT v Hranicích, které na akci získaly dotaci ve výši pětaosmdesáti procent uznatelných nákladů.

„Peníze na tuto akci poskytne Evropský fond pro regionální rozvoj v rámci Integrovaného operačního programu a celkem nový software vyjde na 4,2 miliony korun," řekl Bakovský.

Dojde tak za prvé ke zvýšení kapacity, za druhé ke zprůhlednění hospodaření města a za třetí ke zvýšení bezpečnosti a bezpečnostní infrastruktury.

„Díky rozšíření úložné kapacity o diskové pole a kapacity stávajícího diskového pole budeme moci ukládat více dat a zároveň nám to umožní zálohovat kritická data Hranic i dalších obcí spadajících do správního obvodu našeho města," popisoval mluvčí.

Další krokem, takzvanou Elektronizací procesů, pořízení modulu Evidence smluv s navazující vazbou na rozpočet, čerpání rozpočtu a plně elektronický oběh faktur, dojde ke zprůhlednění hospodaření města.

„Po realizaci třetího kroku dojde ke zvýšení ochrany dat před případným zneužitím," vysvětlil také Petr Bakovský.

Vše tak po novém roce bude probíhat elektronicky.

„Budeme zadávat údaje do jiného programu, který toho umí více a umožní tak občanům větší pojem o rozpočtu města," uzavřel mluvčí Hranic Petr Bakovský.