Pravděpodobně jste tušil, že budete zvolen. Jak dlouho jste se připravoval na post starosty?

Já věci pro město řeším tak osm deset let. Pomáhal jsem v komisích, zapojil jsem se do práce rozpočtování a finančního vedení města ve finančním výboru. Také jsem byl v kontrolním výboru města. Jsem zaměřením technik, takže se takovými věcmi více zabývám. Chci vědět, jak jsou věci v této chvíli organizovány a jak budou do budoucna plánované. Například co se týká otázek odpadového hospodářství. Jsou města, která jsou mnohem dále než Hranice. Samozřejmě to na úřadě není tak, že jde něco udělat ze dne na den. Rozhodovací proces je delší. O to důležitější je mít vize a zakládat tu přípravu věcí.

Bavíte se o firmě Ekoltes? Zdá se, že je vám trnem v oku.

Tak bych to nenazval, ale nesouhlasím s tím, aby Ekoltes fungoval jako podnikatelský subjekt a měl za povinnost fungovat za účelem zisku. S tím já tedy zásadně nemohu souhlasit. Jiná města to mají formou rozpočtových organizací a na svůj majetek si vidí, je veřejně kontrolován, je mnohem přesnější vztah za co a jak tyto organizace pracují. Chceme větší kontrolu a větší hospodárnost, chceme plánovat. Za mého úřadování nechci slyšet, že něco nemůžeme v Ekoltesu kontrolovat.

Co tedy bude první věc, kterou budete řešit?

Slovo první věc bych nepoužil. Nejprve chci změnit styl práce starosty. Nenastupuji do této funkci jako úředník, abych vykonával pouze předepsané agendy, ale jako rovnocenný partner a spolupracovník všech lidí na úřadě. Musím se seznámit s povinnostmi, které jsou dány, to je nezbytné. To hodlám učinit velmi rychle, přestože příští týden mám nějakou práci v zahraničí, abych překlenul tento přechod na tuto funkci. K tomu mi bude stačit pět dní, pak jsem plně volný. Pak stanovím převzetí úřadu, to předpokládám bude trvat tak 14 dní. Spolu s panem tajemníkem se seznámím, jak probíhá projednávání běžných materiálů, vyřizování pošty a podepisování dokumentů.

Co jsou tedy vaše priority?

Do priorit určitě patří mimo odpadní hospodářství komunikace, ve které je IT prostor a nějaké noviny. Dále vize pro rozvoj, protože pokud nenastoupíme včas do dotačních programů a jiných záležitostí, tak se na nás nemusí dostat. Pak je zde otázka technických věcí jako je čistota, bezpečnost, pokud někde vystavíme kus zeleně, tak ho zalévat, pravidelně sekat, prostě věci, které dělají město městem.

Na zastupitelstvu jste podotkl, že nechcete tvořit koalici, ale spíš jít cestou společnou. Myslíte si, že je to možné?

To nevím. Chceme pracovat trošku podle jiných pravidel a systému, který v naší republice prozatím vládne. To jsme začali měnit už jen tím, že jsme neuzavřeli koaliční dohodu, ale dohodu stran. Je těžké najít přesný název. Říkáme, že ke stolu může jít každý, kdo pochopí tento princip a chce se bavit o věcech, které nás zajímají. Je to otevřenost informací, rovnocenná komunikace. Dívám se, zda člověk zastupuje nějaký odborný názor. A je mi jedno, zda to je člověk ze sociální demokracie či od pana Juračky. Mají tam skvělé lidi jako Filip Konečný nebo Vlasta Zapatová, kteří přijdou a nebaví se se mnou o politice, ale o tom, že pro ty děti by se tohle mělo udělat takto. A to mě zajímá především.

Plánujete na úřadě nějaké personální změny?

Ne, všichni jsou na startovní čáře. Já nikdy nezvedám hlas, pouze dvakrát upozorním a potřetí řeknu, že to není v souladu s tím, co potřebujeme a je potřeba uvažovat, aby daný člověk odešel. Úřad je poměrně stabilizován.

Jste připraven i na negativní ohlasy?

Ty určitě přijdou, ale drobné jiskření patří k politice a já mám pro sebe stanovenou hranici, za kterou nepůjdu. Nemám zájem o žádné excesy, napadání či očerňování. Na věci budu říkat jasný názor. Jestli to bude dělat někdo jiný, nějak mě to nedeprimuje. 

SOUVISEJÍCÍ: Stará vláda padla, Hranice mají nového starostu