„Město proto pracuje na přípravných projektech na cyklostezce z Hranic k Ústeckému mostu a také na propojení této cyklostezky s dalšími trasami pro cyklisty," řekl mluvčí města Petr Bakovský.

Cyklostezka Hranice – Teplice se plánuje vytvořit ve dvou etapách kvůli tomu, že se v části trasy plánují protipovodňová opatření.

„Cyklostezka je vedena po pravém břehu řeky Bečvy od mostu na ulici Mostní až na konec lázeňského parčíku na hranici s katastrálním územím obce Černotín v délce 2,7 kilometru," uvedl Bakovský.

První část cyklostezky tak bude začínat na konci lázeňského parčíku a končit u učiliště a je realizovatelná bez ohledu na protipovodňová opatření řeky Bečvy.

Město v tuto chvílí dokončuje přípravu podkladů pro územní řízení a chce získat stavební povolení ještě v letošním roce. Samotný začátek stavby první etapy bude podle zajištění finančních prostředků až v roce 2018.

„Druhá etapa povede u učiliště a končí u mostu na ulici Mostní a je závislá na protipovodňových opatřeních na řece Bečvě. Povodí Moravy předpokládá zahájení realizace opatření v příštím roce nebo v roce 2019," vysvětlil mluvčí.

Aby mohli cyklisté plynule pokračovat dále, musí dojít ke spojení Cyklostezky Bečva s cyklostezkou z Ústí. Jedná se asi o padesátimetrový úsek a o napojení se v současnosti jedná. Povodí Moravy však už vyjádřilo předběžný souhlas.

Vytvoření pracovní skupiny

„Byla vytvořena pracovní skupina, jejímž cílem je koordinovat celou nevybudovanou část cyklostezky Bečva mezi obcemi Skalička, Ústí, Černotín a Hranice a také pravidelně informovat o průběhu přípravy a realizace," řekl mluvčí města.

Také má využívat zkušeností při projednávání s Povodím Moravy, s projektanty a také při sladění termínových návazností jednotlivých úseků.

Připravované úseky

V plánu je také propojení obcí Skalička a Ústí v délce asi jeden a půl kilometru. „Cyklostezka se v Ústí napojí na již vybudovanou trasu s asfaltovým povrchem. Zde je podána žádost o vydání územního rozhodnutí a v případě zajištění finančních prostředků by stavba mohla proběhnout v roce 2018," uvedl Petr Bakovský.

Dalším projektem v rámci protipovodňových opatření na území obce Ústí je lávka přes Bečvu, která cyklisty převede na její pravý břeh, kde cyklostezka pokračuje na území obce Černotín.

„Současně z lávky bude možné připojit obec Černotín. Tato část bude možná až po realizaci protipovodňových opatření. Vydání stavebního povolení se předpokládá na konci letošního roku a zahájení realizace stavby v roce 2018," uzavřel mluvčí.