Město si nechává volné pole pro případné vybudování finančně náročného obchvatu.

Jedna z mála výraznějších změn se týká kasáren Jaslo, jejichž část již nyní nebude evidována jako oblast pro vojenské účely, ale pro podnikání.

„Jedná se o klíčový dokument, který stanovuje a nabízí možnosti rozvoje území a dále podmínky, za kterých se může tento rozvoj uskutečnit," stojí v oficiálních dokumentech města Hranice.

„Územní plán je zásadní pro jakékoliv plánované výstavby. Je to první věc, kterou by se lidé, jež plánující stavět, měli zabývat. Pokud je totiž daná oblast určena například pro průmyslové objekty, těžko se pak kvůli jednomu obytnému domu bude tato lokalita přizpůsobovat," řekl mluvčí města Hranice Petr Bakovský.

Změny u kasáren Jaslo

Hlavním důvodem pro vypracování nového plánu jsou četné a rozsáhlé změny funkčního využití území, a také nutnost uvést jej do souladu s aktuálním právními předpisy.

„Současný dokument měl sice platnost do roku 2020, ale bylo již zkrátka nutné uskutečnit aktualizaci vzhledem k zákonům a vývoji situace ve městě," uvedl mluvčí Hranic.

„Jedním z konkrétních hlavních cílů bylo zajistit území k případnému vybudování východního obchvatu Hranic. Tento projekt je však velice finančně náročný, takže není jisté, zda na něj budou peníze. Každopádně je potřeba tyto záležitosti reflektovat i do územního plánu. Co se týče změn, ty se týkají například areálu kasáren Jaslo, který nyní bude sloužit také podnikatelským účelům," vysvětlil Petr Bakovský.

Projekt si vyžádal náklady převyšující milión korun. Dotace město odčerpalo z fondu Evropské unie prostřednictvím Ministerstva pro místní rozvoj.

Územní plánování má za úkol vytvořit předpoklady pro výstavbu a udržitelný rozvoj města, takovým způsobem, aby působil příznivě pro životní prostředí a generace současné i budoucí. Dokument vstoupí v platnost 18. května.

David Král