Oddělení, které se zabývá diagnostikou pacientů s onkologickými i neonkologickými diagnózami pomocí otevřených zářičů, poskytuje služby státním i soukromým zdravotnickým zařízením okresů Přerov, Vsetín, Kroměříž a nově i Prostějov a Šternberk.

Podle lékařů tak počty vyšetření i nadále porostou. Při vyšetření na nukleární medicíně se pacientovi, nejčastěji aplikací do žíly, vpravují preparáty s obsahem radioaktivních látek, které se vychytávají ve vyšetřovaném orgánu a jsou zdrojem záření.

Toto záření proniká tkáněmi z těla vyšetřovaného pacienta a je snímáno speciálními přístroji, které vytvářejí obraz vyšetřovaného orgánu. Moderní spektrová gamakamera umožňuje rekonstrukci řezů vyšetřovanými orgány.

„Cenné informace poskytují dynamická vyšetření, která ukazují funkci orgánů na sérii jednotlivých snímků, jež zobrazují postupný průchod vyšetřovací látky sledovaným orgánem,“ vysvětlila vedoucí lékařka oddělení nukleární medicíny Jana Zapletalová s tím, že radionuklidové metody jsou jedinečné v tom, že citlivě ukazují, jak jednotlivé části těla fungují.

Jedním z nejčastěji prováděných vyšetření na přerovském oddělení je vyšetření skeletu.

„Převážnou většinu vyšetření provádíme u pacientů onkologických k vyloučení rozšíření primárního nádoru do kostí. Další velkou skupinu tvoří pacienti z ortopedie, zejména lidé s náhradami kloubů, a dále pacienti chirurgičtí. Tato metoda pomáhá u nejasných případů stanovit stáří zlomeniny nebo prokázat zlomeninu při nejasném rentgenologickém nálezu. Cennou pomocí je toto vyšetření u dnes stále častějších bolestí zad,“ uvedla lékařka Zapletalová.

Časově nejnáročnější vyšetření je vyšetření srdce, které se provádí ve dvou dnech s odstupem týdne. Lékaři je provádějí u pacientů s podezřením na ischemickou chorobu srdeční, ale i u osob s již prokázanou srdeční chorobou, u nichž je důležité zjistit rozsah neprokrvené srdeční svaloviny a její životaschopnost po chirurgickém řešení.

„Ve spolupráci s chirurgickým oddělením také provádíme označení sentinelové uzliny u pacientek před operací nádoru v prsu. Sentinelová uzlina je první uzlina, do níž teče lymfa z oblasti tumoru. Pacientce aplikujeme malé množství radioaktivní látky do blízkosti nádoru a s časovým odstupem je pod kamerou zobrazena sentinelová uzlina, která je naznačena na kůži a při samotné operaci prsu ji vyhledá speciální sonda. Uzlina se vyjme a vyšetřuje se na výskyt nádorových buněk. Podobně se vyšetřuje sentinelová uzlina u kožního melanomu,“ vysvětlila Jana Zapletalová.

Podle jejích slov sortiment vyšetření na oddělení nukleární medicíny je široký – dále se zde vyšetřují například ledviny, plíce, mozek, štítná žláza, příštitná tělíska a játra.

Na všechna vyšetření je nutné se předem objednat. Objednací lhůty se pohybují mezi pěti dny až dvěma týdny. Urgentní vyšetření jsou prováděna v rámci možností v co nejkratším termínu.