Co vás napadne jako první když se řekne Teplice nad Bečvou?

Určitě lázeňství, které zde má dlouholetou tradici. Jde vlastně o významné kardiovaskulární léčení na přírodní bázi kyselky. Lázně jsou nyní už akciovkou, ale dříve to byly lázně státní. Obec ale do této akciové společnosti nezasahuje.

Přesto můžete lázně nějak blíže popsat?

Byl jsem se v lázních podívat s marketingovým oddělením a měl jsem možnost projít různá sanatoria. Ať už jde o lázeňský dům Moravan, kde jsou jen samoplátci, lázeňský dům Janáček, kde některé procedury platí hosté sami a něco je placeno pojišťovnami, nebo lázeňský dům Bečva, kde jsou pacienti dva dny po operaci srdce. V tomto případě vše plně hradí pojišťovna.

Přestože obec do činnosti lázní nezasahuje, spolupracuje nějak s lázněmi?

Tím, že jsou na našem katastru, spolupracujeme v různých oblastech. Například v oblasti marketingu. Máme tady různé letáky, nabídky, takže ta spolupráce existuje.

Teplice samozřejmě nejsou jen lázně. Můžete vyjmenovat další zajímavá místa v katastru obce?

Určitě musím zmínit Zbrašovské aragonitové jeskyně, které mají také hlubokou tradici.

Sami jsme jeskyněmi provázeli delegaci ze Slovenska, která byla prohlídkou nadšená. To jen z toho, co se nachází v katastru obce. Pak jsou to různé kapličky jako kaple Nejsvětější Trojice v obci nebo kaple svatého Peregrina, kterou hojně využívají lázeňští hosté.

Kdybyste tedy měl nalákat turisty na některá zajímavá místa jmenoval byste právě tyto?

Určitě. Aragonitové jeskyně jsou na katastru obce nejvýznamnější. Ale i v nedalekém okolí jsou turisticky zajímavá místa jako Hranická propast nebo na druhé straně hrad Helfštýn. Ale další obce jsou turisticky atraktivní, například Skalička s dřevěným mlýnem. V tomto je celý region velice zajímavý.

Pojďme na chvíli k místním obyvatelům. Kolik jich v obci momentálně trvale žije?

V současnosti máme tři sta čtyřicet devět obyvatel. Žijí tady jak starší, tak i mladší lidé. V poměru je to tak padesát na padesát.

Stěhují se lidé do Teplic, nebo je tomu spíše naopak?

Teplice se postupně rozrůstají, vznikají tady malé zástavby. V současné době se také řeší nový územní plán. Počet obyvatel v obci tedy narůstá.

Jaké projekty plánujete do budoucna? Co chystáte například už na příští rok?

Z těch projektů, které nás čekají ještě do konce tohoto roku a začátku roku příštího, jsou to nové webové stránky, abychom se co nejlépe informačně přiblížili obyvatelům. Na příští rok plánujeme několik investičních oprav, které bychom chtěli uskutečnit.

O jaké opravy se jedná?

Na svém katastru máme mateřskou školku, která už vyžaduje opravu několika částí jako je například topení nebo zateplení. Kdyby se nám podařilo získat nějakou dotaci, byli bychom velice rádi.

Je to jediná budova, s níž v současnosti plánujete opravy?

Obec nemá v současné době nějaké kulturní středisko nebo místnost. Byl zpracován projekt na přestavbu hasičské zbrojnice. Už v loňském roce proběhla první etapa, kdy se vyměnila okna, proběhla výměna střechy a zateplení. Snad se podaří i ta druhá etapa, v rámci které bychom chtěli proměnit vnitřní místnosti na kulturní středisko. Samozřejmě vždycky je to otázka financí. Dále bychom se chtěli zaměřit na bezpečnost v obci. Rádi bychom tu měli alespoň radar. Přece jen tudy chodí plno lázeňských hostů.

Objevily se v souvislosti s tímto nějaké problémy?

Problémy se vyskytovaly níže u lázeňských sanatorií, ale tam se to vyřešilo retardéry. Přece jen, pacienti jsou většinou starší lidé, kteří se tady přijdou léčit nejen se srdíčkem, ale také s pohybovým ústrojím. Chtěli bychom provoz proto řešit i v obci, protože samozřejmě hosté chodí i tady.

Jaké projekty jste realizovali v posledních letech?

Jsem ve funkci teprve první rok. Povedlo se ale získat různé dotační tituly, například na první etapu oprav hasičské zbrojnice. Když předchozí zastupitelstvo odcházelo, dalo nám do vínku dotací podpořený projekt revitalizace prostranství pod mateřskou školkou, který se v letošním roce se to zrealizoval. Jde o odpočinkové posezení, je odtud krásný výhled na Valašské Meziříčí a na Radhošť. Samozřejmě v rámci finančních možností nebo vyhlášených dotací jsme se podíleli na projektech cyklostezek. Podařilo se také například získat dotaci na techniku do lesa. Pokrytí projektů dotacemi nikdy není stoprocentní, takže jsou hrazeny i z obecních peněz. Rozpočet obce činí pět a půl milionu korun.

Jaké máte v obci spolky a jaké probíhají během roku akce?

V obci žádné spolky nemáme. V dřívějších dobách zde působil Sbor dobrovolných hasičů, ale mládež poté odešla na školy a tento jediný spolek postupně zanikl. Nicméně v současné době začala perfektně fungovat kulturně-sportovní komise. Podařilo se plno akcí jako Dny obce, Sportovní den nebo Dětské dny. Tyto akce začínají sdružovat kolektiv obce, což do budoucna vidím jako velký přínos.

Takže nic z toho v minulosti neprobíhalo?

V minulosti probíhaly například Dny obce, ale akcí bylo méně. Těžko ale říct, z jakých důvodů se ty ostatní akce nepořádaly. Dnes je na některých akcích skutečně plno lidí.

Jak jste říkal, působíte ve funkci jen půl roku, je něco, za co byste se pochválil?

Těžko se můžu za něco sám chválit. Jak vždycky říkám, je to o lidech, kteří chtějí něco pro obec udělat. Je tady spousta lidí, kteří mi pomáhají.

Měl jste nějakou vizi, se kterou jste do funkce vstupoval?

Těžko říct, z jakého konce bych to pojal. Chci navázat na plno věcí, které tady probíhaly v minulosti, ale zároveň se přizpůsobovat aktuálním trendům. Chci, aby obec vzkvétala, aby se tady lidé cítili dobře. Lidé za námi chodí a ptají se, jestli by se někde dalo stavět. O obec jako takovou a o bydlení v obci je velký zájem.

Čím to je? Jaké výhody ve srovnání s ostatními obcemi jim Teplice nabízí?

Obec má i svoji kabelovou televizi, těch výhod je ale samozřejmě více. Obec je navíc blízko Hranic a je velice pěkně položená v krajině. Není tady ani žádná továrna nebo závod. Hotová je kanalizace, vodovod i osvětlení.

Mnoho jiných obcí tyto záležitosti teprve řeší nebo řešit budou. Z těch velkých projektů vás tedy nic netrápí?

Není všecko ideální. Otázka například je, kde budou lokality, ale to budou řešit samotní developeři. Současná situace je zásluha dřívějších zastupitelů, kdy byl velký boom budovat plynofikace a kanalizace. My se budeme hlavně snažit udržet současný stav. Vždycky je ale v obci co zlepšovat. Pomalu dosluhuje veřejné osvětlení, i chodníky. Takže víme, na co se máme zaměřit.

Nechodí za vámi podnikatelé s tím, že by v obci chtěli mít podnik nebo pobočku?

Nesetkal jsem se s tím, že by tady vznikla nějaká průmyslová zóna. Část obce, která je v našem katastru, spadá do lázeňského území, kde všechno podléhá přísným kritériím. Určitě je to dáno i tímto faktorem, že se tady firmy netlačí.

Jaký je váš názor na suchý poldr?

Nevím, proč se suchý poldr spojuje s Teplicemi, týká se spíše jiných obcí. Přesto jsme se zúčastňovali jednotlivých jednání. Nejedná se totiž jen o samotný poldr, ale také o přenosné hrazení na ochranu majetku. S Teplicemi je spojován spíše jen názvově, území obce přímo ohroženo není.

Pavel Táborský

Rodinný stav: ženatý

Počet dětí: dvě

Znamení ve zvěrokruhu: býk

Největší koníček: Dříve jsem jezdíval na různé offroad závody. Teď volného času moc není.

Největší neřest: To opravdu nevím.

Oblíbená kniha: Bohatý táta chudý táta od Roberta Kiyosakiho.

Oblíbené jídlo: Řízek s bramborovým salátem.