Na státní maturity si kromě žáků stěžují i ředitelé středních škol na Přerovsku.

Kritizují nejen způsob hodnocení písemných prací, ale také zdlouhavé čekání na výsledky, které prý bylo pro mnohé studenty psychicky náročné.

Maturanty letos naštval průběh a výsledek zkoušek mnohem více než loni. Zatímco v loňském roce se na odboru školství Krajského úřadu v Olomouci sešlo pouze čtyřiačtyřicet žádostí o přezkoumání, letos jich je už sto deset. Devětadvacet přišlo z bývalého přerovského okresu.

„Toto číslo nicméně nelze pokládat za konečné, protože žáci můžou podat žádost do osmi dnů ode dne, kdy se dozví výsledek maturitní zkoušky," uvedl Karel Goš z odboru školství Krajského úřadu v Olomouci.

Loni podali studenti v celém kraji po jarním zkušebním období sedmnáct žádostí o přezkoumání průběhu a výsledků maturitní zkoušky. Na podzim to pak bylo o deset více.

„Ve srovnání s loňskem tedy došlo k výraznému nárůstu. Žádosti o přezkoumání se přitom nejvíce týkají hodnocení písemné práce z českého jazyka a literatury," dodal Karel Goš.

Ředitelé přerovských středních škol si stěžují především na nedokonalost systému hodnocení.

„Naši studenti prospěli všichni a jen jediný ze sto dvaceti měl čtyřku. Nápad je ale nedotažený, hodnotitel prací byl z úplně jiné školy a studenti, kteří odmaturovali 30. května, ještě ani 8. června nevěděli, jak dopadla jejich písemná zkouška," popsal zástupce ředitele Gymnázia Jakuba Škody v Přerově Pavel Vychodil.

Zdlouhavé a vyčerpávající

Podobné námitky má i ředitelka Gymnázia Jana Blahoslava a Střední pedagogické školy v Přerově Romana Studýnková. Maturitní zkoušky byly podle ní zahájeny 2. května a finální hodnocení obdrželi studenti až 5. června.

„Průběh maturit je velmi zdlouhavý a pro žáky a potažmo i jejich rodiče i psychicky vyčerpávající. Výsledky didaktických testů, zadávaných státem, byly žákům sdělovány před ústní částí, což pro ně v případě neúspěchu znamenalo značnou demotivaci. Naprosto nesouhlasím s tím, aby byly písemné slohové práce z českého jazyka hodnoceny jinou osobou než tou, která připravuje žáka k maturitní zkoušce," zdůraznila Romana Studýnková.

Na Střední pedagogické škole letos maturovaly čtyři třídy, tři pak na Gymnáziu Jana Blahoslava.

„Z celkových 204 žáků v části zadávané státem neprospělo jedenáct procent, z toho devět procent na Střední pedagogické škole a dvě na gymnáziu. V profilové zkoušce neuspěla jedna žákyně," upřesnila ředitelka s tím, že odvolání proti výsledkům maturit řeší každý individuálně se společností Cermat.