Z celkového počtu 114 dlužníků s celkovým dluhem 1,65 milionu korun využilo možnosti „amnestie“ pouze 6 dlužníků, kteří dohromady uhradili městu 47 tisíc korun.

Těmto dlužníkům bude prominut poplatek z prodlení. Zastupitelstvo loni v červnu schválilo podmínky pro plošné, jednorázové a mimořádné prominutí poplatku z prodlení k dluhům na nájemném z bytu a službách spojených s užíváním bytu, včetně nedoplatků z vyúčtování služeb.

„Toto prominutí se týkalo všech dlužníků, kteří do 31. prosince 2008 uhradí veškerý dluh na nájemném z bytu a službách spojených s nájmem bytu, případně náklady soudního řízení a nevznikne jim další dluh,“ uvedla Magdalena Gladišová, tisková mluvčí Lipníku nad Bečvou.

V řadě případů přesahuje poplatek z prodlení za dluh několikanásobně dlužnou částku a do doby uhrazení dluhu stále narůstá o 2,5 ‰ denně.

„Všem dlužníkům byla zaslána písemná výzva, a to jak dopisem na doručenku (tyto dopisy však zůstaly z velké části nedoručeny), tak obyčejným dopisem, výzva byla zveřejněna na webových stránkách města, v Lipenských listech i v dalších médiích,“ říká starosta města Miloslav Přikryl.

Nyní bude určen postup při vymáhání pohledávek a schéma, jak bude postupováno při výpovědích z nájmů a podávání žalob na neplatiče. „O byty, uvolněné po neplatičích, je zájem, který je ovšem přímo úměrný velikosti pohledávky, kterou musí nový zájemce o byt přijmout a zaplatit.

Pokud se pohledávka pohybuje řádově v desítkách tisíc, je zájemců více. Jsou však i byty, kde zůstala pohledávka ve statisících,“ dodala Gladišová.