Motivace zúčastněných jsou vesměs stejné – prezentovat obec, aktivity zdejších lidí i spolků a ukázat, co nového vzniklo, popřípadě se opravilo.

V době, kdy hlavně z menších vesnic lidé odchází, sílí potřeba upozornit, že i tady mohou lidé kvalitně žít.

Premiéru v soutěži zažívají Radvanice.

„Chtěli jsme se přihlásit už v loňském roce, ale nějak se to nepovedlo. Teď se na to připravujeme," prozradil s úsměvem starosta Milan Pyšný.

„Některé věci se v minulosti povedly, dále chystáme hřiště a ze starého obecního úřadu bychom chtěli udělat byty a vylepšili další místa. Ubývá nás, už je nás jen 267. Až z toho mám husí kůži," přiznal.

V soutěži se potkají se sousední obcí Buk, která se přihlásila podruhé, zkušenosti nabrala před dvěma lety.

„Rádi bychom prezentovali obec v celém kraji. Chceme ukázat práci zdejších lidí i to, co se u nás postupně vybudovalo," uvedl starosta Jaroslav Vrtělka.

V letošním roce v Buku obnovili starý třešňový sad, občané zde vysadili na 52 nových stromků.

„Funguje u nás i společenský život, konalo se pálení čarodějnic, setkání pro seniory. Připravuje se čtení pro děti nebo kácení máje. Na tak malou obec toho je hodně," doplnil.

Vylepšené Žákovice

Další z přihlášených jsou zkušené Žákovice, které se před lety při své premiéře dočkaly čestného uznání. Roku 2014 navíc získaly Diplom za obnovu kulturní krajiny.

„Do soutěže se hlásíme skoro každý rok. Máme dvě stě obyvatel včetně malých dětí a snažíme se pro obec alespoň něco dělat. Vysadili jsme spoustu zeleně, obnovili polní cesty, máme opravené výletiště a sportovní hřiště. Tyto aktivity snad budou vidět," zmínil starosta Josef Mikulík.

Své štěstí vyzkouší i Jezernice, která má za sebou už pět účastí – v roce 2009 získala Zelenou stuhu za péči o zeleň a životní prostředí.

„Současné zastupitelstvo soutěží ale poprvé. Myslím, že máme bohatý společenský život, že dědina je pěkně vytvořená. Lidé se o ni starají, takže stojí za to, je ocenit a také dát o sobě více vědět," vysvětlila starostka Pavla Jochcová.

Troubky revitalizovaly centrum

Posledním regionálním zástupcem jsou Troubky. Ani ty nejsou v soutěži nováčkem, v roce 2014 obdržely Cenu naděje pro venkov. Od té doby zde proběhly další změny.

„V loňském roce jsme dokončili několik projektů – z Operačního programu Životní prostředí jsme realizovali sběrný dvůr a kompostárnu. Revitalizovali jsme centrum. Do soutěže, stejně jako v předcházejících letech, jdeme ve spolupráci s našimi spolky, které se kromě pořádání společenského života zaměřují i na práci s mládeží," nastínil starosta Radek Brázda silné stránky obce.

V řešení je také velké téma Troubek, a to protipovodňová ochrana.

„Po loňské dohodě s Povodím Moravy jsme ve fázi projektové dokumentace, čekáme na aktualizovanou podobu. Zadali jsme zpracování nového územního plánu a v polovině roku by se mohly začít řešit majetkoprávní vztahy," přiblížil.

Finále po prázdninách

Během května a června budou všechny obce hodnotit krajské komise.

Celostátní kolo, do kterého postupují vítězové krajských kol, proběhne na přelomu měsíce srpna a září.

Vítěz a nositel titulu Vesnice roku 2016 bude vyhlášen 17. září na Jarmarku venkova v Luhačovicích.

V loňském roce se z Přerovska účastnily pouze tři obce. Bodoval Černotín, který zvítězil v krajském kole a ve finále pak získal třetí místo.