Celkové náklady na stavbu, která by měla trvat zhruba osm měsíců, se vyšplhají na více než třiatřicet milionů korun.

V současnosti bere Potštát pitnou vodu z přírodní hráze Harta, ta však není příliš kvalitní.

„S vodou máme dlouhodobější problémy. Je v ní hodně manganu a hořčíku, což pro organismus není to nejlepší,“ uvedl starosta města Potštát Karel Galas.

Situace v Uhřínově je však mnohem horší, protože tam veřejný vodovodní řád zcela chybí.

„Vodovod v obci vůbec nemáme, obyvatelé proto berou vodu z vlastních studní. O novém potrubí se mluví už dlouhá léta, s ním to pro lidi bude určitě lepší,“ shrnul předseda Osadního výboru Uhřínov Petr Dančák.

Problémy se zásobováním pitnou vodou obyvatelům Potštátska pomůže vyřešit potrubí, které obce napojí na skupinový vodovod v Hranicích.

Příprava projektu Zásobování obcí Potštátska napojením na skupinový vodovod Hranice sahá až do roku 2005, kdy se začala zpracovávat technická dokumentace včetně stavebního povolení.

„Už se to táhne dlouhou dobu. Projektová příprava je velmi náročná, protože vodovod vede přes spoustu katastrů, kde je mnoho různých vlastníků pozemků. Nějakou dobu také zabralo vyřizování dotací, bez kterých bychom na nový vodovod nikdy nedosáhli,“ vysvětlil starosta Potštátu.

Dotace na nákladný projekt poskytlo hned několik subjektů. Ministerstvo zemědělství České republiky na stavbu přispělo patnácti miliony korun, Olomoucký kraj poskytl 4,6 milionů korun a VaK Přerov dalších devět milionů korun.

Dalším investorem je Mikroregion Hranicko, jehož dvě členská města Hranice a Potštát na projekt vynaloží po zhruba dvou a půl milionech korun.

„Mikroregion Hranicko se podílel na přípravě projektu a podal žádost o dotaci. Celou akci zastřešuje, protože projekt přesahuje oblast jednoho města,“ objasnila projektová manažerka Hranické rozvojové agentury Marcela Tomášová.

Dokončení v létě příštího roku

Stavba, která byla dnes za přítomnosti investorů, zhotovitele a zástupců VaK Přerov zahájena předáním staveniště, potrvá zhruba osm měsíců.

„Stavební a výkopové práce začnou oficiálně v pondělí 12. září. Vodovod by měl být dokončen v červnu nebo červenci příštího roku, záleží na klimatických podmínkách,“ upřesnila Tomášová.

Nový vodovod povede také přes území Lhotky a Radíkova, obce z něj však vodu čerpat nebudou. Ve Lhotce se vodovod bude napojovat na úpravnu vody, Radíkov na nový řád napojí ventil.

„Obec má vlastní vodovod, ze kterého budeme čerpat vodu i nadále. Z nového potrubí vodu brát nebudeme, využili bychom ho pouze v případě potřeby, a to kdyby se voda v Radíkově například zkazila nebo se zhoršila její kvalita,“ vysvětlil starosta Radíkova Lubomír Foltýnek.

Středolesí, Uhřínov, Potštát i Boškov řeší problémy s nekvalitní pitnou vodu už delší dobu. Jejich obyvatelé proto stavbu nového vodovodního řádu velmi vítají.

„Pro Potštát je projekt velkým přínosem, protože voda je ve městě opravdu špatná,“ uzavřel starosta Galas.

Iveta Podešvová