Obce, které před dvanácti lety zasáhla stoletá voda, dodnes nemají účinnou ochranu před záplavami. Na velkou vodu jsou jako jediné připraveny pouze Křenovice na Kojetínsku. Křenovice byly výrazně postiženy lokálními záplavami v červenci roku 2007.

Událost však obci díky záplavám přinesla i užitek. Výrazně urychlila totiž stavbu poldru. Jiné obce si o tomto protipovodňovém prvku mohou nechat jen zdát a Křenovicím mohou tiše závidět.

„Nesmírně si vážíme toho, že se u nás podařilo poldr vybudovat. Navíc jde o jeden z největších poldrů na Moravě, který má schopnost zadržet na čtyřiadvacet hodin stoletou vodu. V době, kdy se zvedají hladiny řek a vydatně prší, jsme mnohem klidnější. Naše obec se nachází v záplavové oblasti. To se ukázalo i před dvěma lety, kdy voda napáchala škody jak majitelům domů, tak i na veřejných prostranstvích,“ řekl starosta Křenovic Zdeněk Vrána.

Naproti tomu v Troubkách, které v roce 1997 zdevastovala stoletá voda a povodně si vyžádaly i devět lidských životů, nemají dodnes účinnou obranu. „S výjimkou čistírny odpadních vod, která byla postavena v roce 2003 amá i protipovodňová čerpadla, naši obec nic nechrání,“ zhodnotil situaci starosta Troubek Radek Brázda.

Některé obce však o stavbu protipovodňového prvku ani neusilují. „V sedmadevadesátém roce, který přinesl záplavy, vznikla spíš chyba jinde než v naší obci. My sice nějaké protipovodňové opatření v územním plánu máme navržené, ale s jeho realizací zatím nepočítáme. Tento návrh je totiž dost sporný.

V případě záplav by se také mohlo stát, že by se z naší obce mohl stát ostrov obklopený vodou. My teď spíše sázíme na prevenci a snažíme se pravidelně čistit odtoková místa,“ řekl starosta Bochoře Ivan Michna.

Jiné obce se dočkaly alespoň drobných úprav na místních tocích. „Loni se nám podařilo ve spolupráci se státní Vodohospodářskou správou vyčistit mlýnský náhon od nánosů a došlo i ke zpevnění břehů,“ potvrdil třeba starosta Vlkoše Miroslav Kroupa.

Za jediné účinné opatření proti velké vodě na Přerovsku se považuje stavba suchého poldru v Teplicích nad Bečvou. Tento záměr má své příznivce, ale i kritiky. O stavbě teplického poldru se hovoří už mnoho let. Jeho realizace však stále vázne.

„Stavbu blokují hlavně složitá jednání s vlastníky o výkupu pozemků,“ sdělil Antonín Kurfürst z Povodí Moravy.

Petra Poláková-Uvírová a Dagmar Rozkošná